Pregabaline: nieuwe behandeloptie voor patiënten met restless legs syndroom

Voor de eerstelijnsbehandeling van restless legs syndroom (RLS) zijn momenteel twee dopamine-agonisten beschikbaar: ropinirol en pramipexol. Deze middelen verminderen effectief de periodieke beenbewegingen of ‘periodic limb movements’ (PLM) en verbeteren de RLS-symptomen. Tussen de studies met dopamine-agonisten zijn echter grote verschillen gevonden in uitkomsten wat betreft slaapcontinuïteit en afname van slow-wave sleep (SWS). Uit recente studies met pregabaline blijkt dat dit middel PLM vermindert en de objectieve en subjectieve slaapervaring bij RLS-patiënten verbetert ten opzichte van placebo.1,2

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie evalueerde de effecten van pregabaline op slaap ‘maintenance’ en ‘architecture’, PLM-arousals (PLMA) in de slaap en RLS-symptomen en vergeleek deze met placebo en pramipexol.3

Patiënten met gemiddelde tot ernstige idiopathische RLS met geassocieerde slaapstoornissen (IRLS ≧15; ≧2 op 2 items) konden deelnemen. Zij werden gerandomiseerd tussen 6 behandelingssequenties, elk bestaande uit 3 perioden van 4 weken waarin in de avond pregabaline (300 mg/dag), pramipexol (0,5 mg/dag) of placebo werd gegeven. Een polysomnografie werd op 2 opeenvolgende nachten aan het einde van iedere periode uitgevoerd. De primaire uitkomstmaat was de ‘wake after sleep onset’ (WASO).

Resultaten

Alle 85 geïncludeerde patiënten ontvingen ≧1 dosis van een middel; 62 patiënten completeerden de studie. Het aantal patiënten dat elke behandeling ontving over de 3 perioden, was voor elk middel bij benadering gelijk: 75 pregabaline, 76 pramipexol en 73 placebo.
De resultaten toonden aan dat pregabaline de slaap maintenance en achitecture verbeterden in vergelijking met pramipexol en placebo. Pregabaline verminderde de WASO en NAASO (number of awakening after sleep onset) en verhoogde de subjectieve totale slaaptijd (sTST) en de SWS ten opzichte van pramipexol en placebo.
De PLMAl, PLMSl en PLMl waren lager met pregabaline in vergelijking met placebo. Vermindering van PLMAl met pregabaline was vergelijkbaar met pramipexol; afname van PLMSl en PLMl was iets duidelijker met pramipexol dan met pregabaline.
Pregabaline had ook een gunstig effect op de RLS-symptomen. De RLS-totaalscore verbeterde met pregabaline tov placebo (-6,1; 95%-CI -10,4 tot -0,3; p=0,04) en was vergelijkbaar met pramipexol. 61,3% van de patiënten ervoer bijwerkingen gedurende de pregabaline-behandeling, 52,6% gedurende de pramipexol-behandeling en 37% gedurende de placebo-behandeling. De meest voorkomende bijwerkingen van pregabaline waren duizeligheid en slaperigheid (respectievelijk bij 24% en 17,3% van de patiënten. De meest voorkomende bijwerkingen van de pramipexol-behandeling waren slaperigheid, hoofdpijn en misselijkheid (elk bij 7,9% van de patiënten). Zeven patiënten staakten de behandeling als gevolg van de bijwerkingen; vier tijdens pregabaline- en 3 tijdens pramipexol-behandeling.

Conclusie

Uit deze studie blijkt dat pregabaline de slaap ‘maintenance’ en ‘architecture’ verbetert ten opzichte van pramipexol en placebo bij patiënten met RLS. De effectiviteit van pregabaline in het verminderen van periodieke beenbewegingen was superieur ten opzichte van placebo en vergelijkbaar met pramipexol. Het effect van pregabaline op verbetering van de slaap lijkt dus deels onafhankelijk van verbetering van het motorisch functioneren. Zowel pregabaline als pramipexol werden over het algemeen goed verdragen. Het bijwerkingenprofiel was consistent met de huidige bijsluiter van de geneesmiddelen. Gebaseerd op deze resultaten is pregabaline een goed alternatief voor dopamine-agonisten in de behandeling van RLS met gemiddelde tot ernstige slaapstoornissen.

Referenties

1. Allen R, Chen C, Soaita A, et al. A randomized, double-blind, 6-week, dose-ranging study of pregabalin in patients with restless legs syndrome. Sleep Med 2010;11:512-9.
2. Garcia-Borreguero D, Larrosa O, Williams AM, et al. Treatment of restless legs syndrome with pregabalin: a double-blind, placebo-controlled study. neurology 2010;74:1897-904.
3. Allen RP, Becker PM, Patrick J, et al. Comparison of pregabalin, pramipexole en placebo effects on symptoms, limb movements and sleep maintenance in restless legs syndrome (Willis-Ekbom disease). 16th MDS Congress 2012. Dublin, Ireland. Abstract 1215.

Spreker Richard Allen

allen

Richard. P. Allen, MD,
Assistant Professor at Johns Hopkins University, Johns Hopkins Bayview Medical Center, Baltimore, MD, USA

 

Zie: Keyslides

Naar boven