Levodopa-carbidopa intestinale gel verbetert langdurig functioneren bij gevorderde Parkinson met ernstige motorische fluctuaties

Sommige motorische problemen bij de ziekte van Parkinson (PD) worden geassocieerd met een pulserende dopaminerge stimulatie. Met levodopa-carbidopa intestinale gel (LCIG) kan een continue infusie van het middel bewerkstelligd worden via een intrajejunale percutane endoscopische gastrostomie (PEG)-katheter. Vorig jaar presenteerde Espay reeds de resultaten van een interimanalyse van een internationale open-label studie naar de veiligheid en effectiviteit van LCIG bij patiënten met PD in een gevorderd stadium die last hebben van ernstige motorische fluctuaties ondanks geoptimaliseerde standaardbehandeling.1 Deze interimanalyse toonde aan dat LCIG resulteert in klinisch relevante en significante verbeteringen in motorisch functioneren van gevorderde PD-patiënten met ernstige motorische fluctuaties, en over het algemeen goed wordt verdragen.1 Tijdens het MDS-congres 2012 werden de resultaten van een tweede interimanalyse gepresenteerd.

Patiënten krijgen een geïndividualiseerde LCIG-dosis toegediend gedurende 16 uur per dag. Andere antiparkinson-medicatie is toegestaan na 28 dagen. Effectiviteitsuitkomsten omvatten door de patiënt geregistreerde ‘off-time’, ‘on-time’ met hinderlijke dyskinesie (‘troublesome dyskinesia’, TD), ‘on-time’ zonder TD, ‘on-time’ met ‘non-troublesome dyskinesia’ en UPDRS-scores. Het primaire effectiviteits-eindpunt is verandering in ‘off-time’ ten opzichte van uitgangsniveau. De kwaliteit van leven werd gemeten door middel van de scores op de ‘Parkinson’s Disease Questionaire’ (PDQ-39), de ‘European Quality of Life-5 Dimensions index’ (EQ-5D) en de ‘European Quality of Life Visual Analog Scale’ (EQ-VAS) op verschillende tijdspunten.

Effectiviteit en veiligheid van LCIG

Ten tijde van de tweede data cut-off waren 354 patiënten geïncludeerd en waren alle patiënten ten minste 12 weken behandeld. In totaal 228 patiënten kreeg de behandeling gedurende 54 weken, 70 patiënten trokken zich terug gedurende de studie en 55 patiënten worden nog steeds behandeld. In Tabel 1 staan de resultaten aangegeven van de geanalyseerde patiënten na 54 weken.De meeste bijwerkingen waren mild tot gemiddeld van intensiteit. Behandelingsgerelateerde bijwerkingen werden gezien bij 90,7% van de patiënten; 30% hiervan had ernstige behandelingsgerelateerde bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen waren complicaties van de PEG-procedure tijdens de eerste week van de studie (33,1%). Andere veelvoorkomende bijwerkingen waren abdominale pijn (30%), procedurele pijn (21,7%) en misselijkheid (16,1%). Zesentwintig patiënten staakten de behandeling vanwege de bijwerkingen.2 De resultaten van de kwaliteit-van-leven-assessments toonden aan dat LCIG de kwaliteit van leven significant verbeterde. De PDQ-39-score en de scores van de UPDRS deel II (ADL) en deel III (motorische symptomen) waren op week 54 significant verbeterd ten opzichte van het uitgangsniveau (respectievelijk -7,3, -4,3 en -7,5; p<0,001). de eq-5d-index en eq-c-vas verbeterden ook significant vergeleken met het uitgangsniveau.

Tabel 1.2

Gemiddelde verandering
t.o.v. baseline
p-waarde
‘Off time’ (uur/dag [SD]) -4,5 [2,8] p<0,001
On time’ met hinderlijke dyskinesie (uur/dag [SD]) -0,6 [2,7] p<0,001
On time zonder hinderlijke diskinesie (uur/dag [SD]) 5,1 [3,2] p<0,001

 

Conclusies

De tweede interim-analyse van deze open-labelstudie toont aan dat LCIG resulteert in klinisch relevante en significante verbeteringen in motorisch functioneren van gevorderde PD-patiënten met ernstige motorische fluctuaties, en over het algemeen goed wordt verdragen. LCIG resulteerde in klinisch significante verbeteringen van de PD-specifieke en algehele kwaliteit van leven. De meeste bijwerkingen waren gerelateerd aan de PEG-procedure en verminderden gedurende de looptijd van de studie.

Referenties

1. Espay AJ, Chatamra K, Fernandez HH, et al. Interim results of motor-symptom endpoints of an ongoing, open- label study of levodopa-carbidopa intestinal gel in Parkinson’s disease patients with severe motor fluctuations. 15th MDS Congress 2011. Toronto, Canada. Abstract 375.
2. Espay AJ, Vanagunas AD, Hauser RA, et al. Levodopa-carbidopa intestinal gel in Parkinson’s disease patients with severe motor fluctuations: Interim safety and motor-symptom endpoints in an ongoing, open-label study. 16th MDS Congress 2012. Dublin, Ireland. Abstract 363.
3. Standaert DG, Fernandez HH, Odin P, et al. Levodopa-carbidopa intestinal gel in Parkinson’s disease patients with severe motor fluctuations: Interim quality-of-life endpoints in an ongoing, open-label study. 16th MDS Congress 2012. Dublin, Ireland. Abstract 436.

Spreker Alberto Espay

espay

Alberto Espay, MD, PhD,
Professor in Neuroogy, University of Cincinnati, College of Medicine, Ohio, USA

 

Zie: Keyslides

Naar boven