Pilotstudie met armodafinil bij patiënten met lewy-body-dementie en hypersomnie: effectiviteit en veiligheid

Armodafinil is een geneesmiddel tegen hypersomnie. In een open-label pilotstudie werd de effectiviteit en veiligheid van het middel in de behandeling van hypersomnie bij lewy-body-dementie (DLB) onderzocht.
Patiënten met DLB-geassocieerde hypersomnie kregen elke ochtend 250 mg armodafinil oraal toegediend. De primaire uitkomstmaat van de studie was de ‘Maintenance of Wakefulness Test’ (MWT). Patiënten ondergingen deze test op baseline en na 3 maanden. Verder werden de volgende assessments (op baseline, en na 1, 2 en 3 maanden) afgenomen: de ‘Epworth Sleepiness Scale’ (ESS) voor slaperigheid overdag, 7 scores van de ‘Neuropsychiatric Inventory’ (NPI) voor neuropsychiatrische morbiditeit, de ‘Mini-Mental State Exam’ (MMSE), ‘Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognition’ (ADAS-Cog), ‘Clinician’s Global Impression of Change’ (CGIC). De veiligheid en verdraagbaarheid van armodafinil werd geëvalueerd door middel van klinische evaluatie, laboratoriumbepalingen en ECG’s.

Resultaten

In totaal namen 20 patiënten deel aan de studie; 2 patiënten stopten vlak voor het einde van de studie vanwege een verergering van ziekte en 1 patiënt vanwege een pneumonie. Patiënten bleken beter in staat overdag wakker te blijven; de score van de MWT was na 3 maanden significant verbeterd ten opzichte van baselineniveau (p=0,003). De mate van slaperigheid overdag was afgenomen, wat werd aangetoond met een significante afname van de ESS (p=0,0001). Er was een significante afname van de neuropsychiatrische morbiditeit te zien op de NPI (gecombineerde 7-domeinscore p=0,03), met name voor apathie. Verder werd een verbetering gezien van visuele hallucinaties, verwardheid en angst bij alle 17 patiënten die de studie completeerden. Bij 90% van de patiënten was er een geringe tot goed waarneembare klinische verbetering op de CGIC. In de MMSE- en ADAS-Cog-scores werden geen significante veranderingen ten opzichte van baselineniveau waargenomen.
De onderzoekers rapporteerden geen klinisch significante bijwerkingen, afwijkende labuitslagen of ECG’s, uitgezonderd een verlengd QTc-interval bij 1 patiënt.

Conclusie

De resultaten van deze pilotstudie met armodafinil suggereren dat armodafinil effectief is in de behandeling van DLB-geassocieerde hypersomnie en over het algemeen goed wordt verdragen.

Referentie

Boeve B, Kuntz K, Drubach D, et al. Efficacy, safety and tolerability of armodafinil therapy for hypersomnia associated with dementia with Lewy Bodies. 16th MDS Congress 2012. Dublin, Ireland. Abstract 203.

Spreker Bradley Boeve

 boeve

Bradley F. Boeve, MD, PhD,
Professor in Neurology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA


Zie: Keyslide

Naar boven