preheader
header1

Bilaterale globus pallidus DBS bij M. Huntington: lange termijn uitkomsten van chorea

In een studie verricht door Gonzalez et al. werden de langetermijn uitkomsten van een behandeling met diepe hersenstimulatie (DBS) van de Globus Pallidus Internus (GPi) geëvalueerd bij patiënten met de ziekte van Huntington (HD). Eerdere studies bevestigen een verbetering van het choreatisch syndroom met deze behandelstrategie. Deze studie betreft een retrospectieve studie van patiënten die lijden aan HD en die behandeld werden met GPi sinds 2003. Pre-en postoperatieve bewegingsstoornissen werden gescoord met behulp van de Unified Huntington’s Disease Rating Scale (UHDRS). In totaal werden 9 patiënten bestudeerd door middel van ‘Dopamine Transporter Imaging’. Sinds 2003 zijn in totaal 10 patiënten geïmplanteerd, van wie er zeven inmiddels gedurende meer dan drie jaar zijn behandeld. Eén patiënt ervaarde een infectie van een retroauriculair litteken waardoor de behandeling vroegtijdig gestaakt moest worden. De gemiddelde leeftijd van de patiëntenpopulatie was 51.5 jaar.Hoogfrequentiestimulatie (130 Hz) leidde tot een significante verbetering van choreatische bewegingen bij alle patiënten, met een aanhoudende reductie van de UHDRS chorea scores met meer dan 50% (gemiddelde verbetering van 53.33% na 3 maanden na de operatie, van 57.14% na 1 jaar na de operatie, en van 67.14% na 3 jaar). Zowel bradykinesie- als dystonie-scores verslechterden in de tijd. Vier patiënten ontvingen daarvoor een lage dosering oraal levodopa, waardoor de symptomen aanzienlijk afnamen. DATScan toonde een verlaagde striatale (voornamelijk gelokaliseerd in het putamen) bindingsindex voor alle patiënten in de studie (100%).

De onderzoekers concluderen dat bipallidale GPi DBS leidt tot een consistente verbetering van de symptomen van chorea bij HD. De patiënten vertoonden een verslechtering van hun bradykinesie en dystonie tijdens de follow-up fase van de operatie, echter op dat moment kan het geven van orale levodopa overwogen worden om de symptomen te reduceren, aldus de onderzoekers.

Referentie

Gonzales V, et al. Bilateral globus pallidus deep brain stimulation for Huntington’s disease: Long term outcome of chorea. Gepresenteerd tijdens het 16e MDS Congres te Dublin, poster 180.

Spreker Victoria Gonzalez

 gonzales

Victoria Gonzalez, MD, PhD,
Neurologist, Functional Neurosurgery Unit, University Hospital of Montpellier chez CHRU Montpellier, Frankrijk


Zie: Keyslide

Naar boven