preheader
header1

Ernstige hyposmie is voorspellend voor dementie bij de ziekte van Parkinson: data van een 3-jarige longitudinale studie

Tijdens het 16e Congres van de Movement Disorders Society in Dublin werd door Baba et al. een studie gepresenteerd naar de relatie tussen olfactoire dysfunctie en het risico op het ontwikkelen van dementie gedurende een observatieperiode van 3 jaar.

Dementie is een ernstig symptoom voorkomend bij de ziekte van Parkinson en ondanks de klinische relevantie is de ontwikkeling van dementie in vroege stadia van de ziekte van Parkinson nog lastig te voorspellen. Eerder is in andere onderzoek echter wel bevestigd dat een olfactoire dysfunctie één van de eerste indicatoren vormt voor de aanwezigheid van corticaal hypometabolisme bij de ziekte van Parkinson (PD).

Vierenveertig patiënten met PD zonder dementie ondergingen een geurstaafjesidentificatietest voor ondermeer geheugen- en visuoperceptuele testen, 18F-fluorodeoxyglucose PET scans, en MRI scans op baseline en 3 jaar later.

De uitkomsten laten zien dat een subgroep van PD patiënten die ernstige hyposmie op baseline hadden, een grotere cognitieve achteruitgang vertoonden tijdens follow-up. Aan het eind van de studie , hadden 10/44 patiënten dementie ontwikkeld, van wie allen een ernstige hyposmie op baseline hadden.

Multivariate logistische analyse identificeerde ernstige hyposmie en visuoperceptuele stoornissen als onafhankelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van dementie binnen 3 jaar. De patiënten met ernstige hyposmie bleken een 18.7 maal verhoogd risico te hebben op dementie voor elke 1 SD (2.8) afname in de score van de geurstaafidentificatietest. Ook werd er bij deze patiënten een relatie gevonden tussen ernstige hyposmie en een karakteristieke distributie van cerebraal metabolisch verval, die identiek bleek aan het patroon gezien bij dementie geassocieerd met PD. Uit de verrichte volumetrische MRI scans komt een hechte relatie naarvoren tussen olfactoire dysfunctie en atrofie van focale hersenstructuren waaronder atrofie van de n. amygdala en andere limbische structuren.

De onderzoekers concluderen dat de hersengebieden die gerelateerd zijn aan de olfactoire functie sterk geassocieerd zijn met cognitief verval en dat ernstige hyposmie een prominent klinisch verschijnsel is dat voorspellend blijkt voor de ontwikkeling van PD dementie.

Referentie

Baba T, et al. Severe olfactory dysfunction is predictive of dementia associated with Parkinson’s disease: A 3-year longitudinal study. Gepresenteerd tijdens het 16e MDS Congres in Dublin, poster 109.

Spreker Minami Baba

 baba1

Minami Baba, MD, PhD,
Neurologist, Department of Neuropathology and Neuroscience, University of Tokyo, Tokyo


Zie: Keyslide

Naar boven