preheader
header1

De diagnose dementie bij de ziekte van Parkinson wordt vaker gesteld met de MDS diagnostische criteria dan met de standaard neuropsychologische tests

De MDS Task Force heeft diagnostische criteria voor dementie bij de ziekte van Parkinson (PDD) opgesteld. Deze diagnostische tool omvat op een checklist gebaseerde criteria (niveau 1) en aanvullende specifieke criteria die zijn gebaseerd op meer complete neuropsychologische tests (niveau 2). Aangezien slechts enkele studies de uitkomst van deze diagnostische criteria hebben vergeleken met die van routinematige neuropsychologische tests die geen gebruik maken van de MDS-criteria, hebben Barton et al. een dergelijk onderzoek opgezet.

Vanuit 2 specialistische PD-centra hebben zij parkinsonpatiënten gerecruteerd die zij onderwierpen aan de standaard neuropsychologische tests en, gebaseerd op de resultaten hiervan en de klinische bevindingen van de neuropsycholoog, gecategoriseerden als PDD of niet-PDD. Vervolgens werden de MDS diagnostische criteria toegepast op de testresultaten van elke patiënt door een neuroloog in een geblindeerde setting.

In totaal werden op deze manier 91 patiënten getest. De gemiddelde leeftijd bedroeg 66,3 jaar en de gemiddelde ziekteduur was 8,8 jaar. Alle patiënten (n=9) die door de neuropsycholoog als PDD waren aangemerkt, werden ook met de MDS-criteria (niveau 1) geclassificeerd als PDD. Met de MDS-criteria niveau 2 werden echter nog eens 6 patiënten gediagnosticeerd als PDD. Deze 6 patiënten hadden langer onderwijs genoten (15,5 jaar versus 10,6 jaar), een hogere MMSE-score (26,3 versus 20,4), een langere tijd tussen de onset van PD en PDD en minder achteruitgang in diverse cognitieve tests dan de andere 9 PDD-patiënten.

Uit deze resultaten blijkt dat de nieuwe MDS diagnostische criteria voor PDD vaker een parkinsonpatiënt als PDD diagnosticeren dan de standaard neuropsychologische tests. De MDS-criteria hebben een hogere sensitiviteit voor achteruitgang in cognitie bij parkinsonpatiënten met relatief hoge opleidingsniveaus en een minder ernstige cognitieve achteruitgang.

Referentie

Barton BR, Bernard B, Stebbins GT, et al. Comparison of The Movement Disorder Society criteria for Parkinson’s disease dementia with routine clinical neuropsychological testing. 16th MDS Congress 2012. Dublin, Ireland. Abstract 37.

Spreker Bernard Barton

 barton

Bernard Barton, MD, PhD,
Professor in Neurology, Rush University Medical Center, Chicago, USA


Zie: Keyslide

Naar boven