preheader
header

Geachte Collegae

In navolging van het succes van eerdere bijeenkomsten over dementie en andere cognitieve afwijkingen bij de ziekte van Parkinson (en andere bewegingsstoornissen), biedt het MDPD congres 2012 van 3-6 mei 2012 in Berlijn, opnieuw veel waardevolle bijdragen uit het veld.
Het doel van dit congres is om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken bij het ontrafelen en doorgronden van de non-motorische aspecten van de ziekte van Parkinson en gerelateerde stoornissen. Er zal gelegenheid zijn tot discussie over hersenaandoeningen en hoe deze bijdragen aan cognitief functieverlies.
Gepoogd zal worden de specifieke psychologische ‘markers’, zo die bestaan, van dementie optredend bij de ziekte van Parkinson, en van Lewy Body Dementie, te identificeren alsmede de biochemische en genetische factoren die daarbij betrokken zijn.
De identificatie van Lewy lichaampjes heeft bijgedragen tot meer begrip van de pathologie van dementie, echter heeft ook vele nieuwe nog onbeantwoorde vragen opgeworpen.

De ‘overlap’ van de ziekte van Parkinson met dementie zal centraal staan tijdens dit congres, evenals de neurochemische veranderingen die worden waargenomen bij beide aandoeningen.

Delier, dementie, angst en psychose beïnvloeden veelal de kwaliteit van leven van patiënten en mantelzorgers, nog meer dan de motorische symptomen, en verdienen daarom speciale aandacht. Naast cognitief verval, klagen patiënten met bewegingsstoornissen vaak over stoornissen van het autonome zenuwstelstel, van de REM-slaap en van hyposmie. Al deze aspecten worden ook besproken tijdens het MDPD congres 2012.

Heinz Reichmann & Amos Korczyn
Co-Chairs

Tom Feys, MSc

tomfeys

Medical writer

Naar boven