preheader
header-website

Verband tussen ongeruptureerd aneurysma en migraine

Het is onduidelijk of bij patiënten met een ongeruptureerd sacculair intracranieel aneurysma (SIA) vaker hoofdpijn en migraine voorkomen. Een nieuwe studie toont aan dat de prevalentie van migraine, maar niet van hoofdpijn, bij SIA-patiënten gedurende het jaar voorafgaand aan een ruptuur significant hoger is dan bij gezonde controles.

Methoden

Op prospectieve wijze werden 199 SIA-patiënten (103 vrouwen en 96 mannen, gemiddeld leeftijd van 43,2 jaar) en 194 gezonde bloeddonoren (108 mannen en 86 vrouwen, gemiddelde leeftijd van 38,4 jaar) gevolgd. Ze kregen een semi-gestructureerd interview.
De diagnoses van de hoofdpijn werden gesteld op basis van de criteria van de 'International Headache Society'. De aneurysmata werden vastgesteld met een conventionele cerebrale angiografie.

Resultaten

Bij 123 SIA-patiënten werd voorafgaand aan de diagnostiek of de ruptuur van het aneurysma een vorm van hoofdpijn vastgesteld. De hoofdpijn bestond bij hen sinds gemiddeld 14,8 jaar, waarbij de gemiddelde leeftijd bij aanvang van de klachten 30,2 jaar was. De verschillende hoofdpijntypen bij de twee groepen staan weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1. Hoofdpijn bij SIA-patiënten en gezonde controlepersonen.

 

SIA-patiënten

Gezonde controles

1-jaarlijkse prevalentie

61,8%

32,5%

Migraine zonder aura (MO)

39,2%

8,8%

Migraine met aura (MA)

1%

-

Spanningshoofdpijn ('tension type headache' (TTH))

19,6%

23,2%

Clusterhoofdpijn (CH)

1%

-

Posttraumatische hoofdpijn (PH)

1%

0,5%

 

Van deze typen hoofdpijn was onder SIA-patiënten alleen de prevalentie van migraine significant hoger dan bij gezonde controles (OR 4,5; 95%-BI 2,5-7,8; p<0,0001).

Conclusie

Dit is de eerste studie die volgens de auteurs op overtuigende wijze een significant verband tussen een ongeruptureerd SIA en migraine heeft aangetoond.

Referentie

Lebedeva ER, Sakovich VP, Gurary NM, et al. Increased prevalence of migraine in patients with unruptured saccular intracranial aneurysms (SIA). 16th EFNS Congress 2012, Stockholm, Sweden. Abstract SC224.

Spreker Elena Lebedeva

 lebedeva

Elena Lebedeva, MD, PhD,
The Ural State Medical Academy, Yekaterinburg, Rusland


Zie: Keyslides

Naar boven