preheader
header-website

Comorbiditeit wél, maar omgeving niet van invloed op migrainerisico

Een Deense groep onderzocht de effecten van een verscheidenheid van ziekten en omgevingsfactoren op het risico van migraine bij meer dan dertigduizend personen. De aanwezigheid van lage rugpijn, nekpijn en whiplash gaven een verhoogd risico op migraine, evenals arteriële hypertensie, nierstenen, lage rugpijn, nekpijn, artrose en tinnitus. Daarentegen werd er geen verband gevonden met coronaire trombose.

Methoden

In 2002 namen meer dan dertigduizend personen, die een tweeling waren, deel aan een Deense survey met een vragenlijst. Alleen tweelingparen met dezelfde sekse en een discordantie voor migraine werden geïncludeerd in deze 'co-twin' controlestudie. De analyse omvatte 1.274 vrouwelijke en 600 mannelijke paren. Door deze studieopzet was het mogelijk om te controleren voor de meeste gedeelde genetische en omgevingsfactoren die een risico vormden.

Resultaten

De aanwezigheid van lage rugpijn, nekpijn en whiplash toonde een significant verband met een verhoogd risico van 50%-115% op migraine. Ook arteriële hypertensie, nierstenen, artrose en tinnitus waren significant geassocieerd met migraine (zie dia’s).
Daarentegen werd er geen verband gevonden met coronaire en andere vormen van trombose. Bij het ‘poolen’ van deze aandoeningen werd overigens wel een significant verhoogd risico gevonden, waarbij de odd’s ratio (OR) 1,88 was (95%-BI 1,14-3,08; p=0,01).
De enige omgevingsfactor die een significant verband had met het migrainerisico was de wekelijkse alcoholconsumptie. Die kans nam met bijna 20% af.
Het effect van obesitas op het migrainerisico was 1,5, hoewel dit niet statistisch significant was (p=0,07).

Conclusies

Dit is de eerste grote 'co-twin' studie naar de risico’s van co-morbiditeit en omgevingsfactoren op het ontwikkelen van migraine. Er werd een verband gevonden met enkele bijkomende ziekten. Met uitzondering van de alcoholconsumptie waren er geen omgevingsfactoren die het migrainerisico significant beïnvloedden. Alcohol vormt een potente uitlokkende factor voor een migraineaanval. Het gunstige verband tussen alcohol en migraine hier gezien, wordt dus waarschijnlijk veroorzaakt door alcoholonthouding, aldus Dr. Han Le. De conventionele socio-economische en leefstijlfactoren lijken dus niet van belang te zijn voor het risico op migraine. Daarom dient toekomstig onderzoek zich volgens de auteurs te richten op andere factoren, zoals ondermeer stressvolle gebeurtenissen.

Referentie

Le H, Tfelt-Hansen P, Skytthe A, et al. Risk factors of migraine - a co-twin control study. 16th EFNS Congress 2012. Stockholm, Sweden. Abstract SC221.

Spreker Han Le

 Han Le

Han Le, MD, PhD,
Department of Neurology, Danish Headache Center, Glostrup University Hospital, Copenhagen, Denmark


Zie: Keyslides

Naar boven