preheader
header-website

Privigen® is een effectieve behandeling voor CIDP

Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) is een zeldzame auto-immuunziekte die het perifere zenuwstelsel aantast en zich voornamelijk uit in progressieve spierzwakte. De resultaten van de fase III PRIMA studie met Privigen® (IgPro, een 10% vloeibaar humaan IgG van CSL Behring) bij 28 CIDP-patiënten laten zien dat Privigen® effectief is en een vergelijkbaar tolerantie- en bijwerkingenprofiel heeft als waargenomen in andere IVIG-studies. De ’responder rate’ - het primaire eindpunt - was 60,7% en verder werd met de medicatie eveneens een verbetering gezien op alle secundaire eindpunten (maximale gripkracht en de spierkracht van arm- en beenspieren).

Inleiding

De PRIMA-studie (Privigen Impact on Mobility and Autonomy study) is een multicenter, open label, eenarmige fase III-studie bij patiënten met CIDP uit Duitsland, België, Polen, Frankrijk en Finland (totaal 13 studiecentra).

De huidige behandelmethoden van CIDP omvatten intraveneuze immunoglobulinen (IVIGs), plasmaferese (PE) en corticosteroïden. Patiënten met ‘definite’ of ‘probable’ CIDP konden worden geïncludeerd in de studie, al of niet voorbehandeld met IVIG. Het primaire eindpunt was de ‘responder rate’ (% of responders), die werd gebaseerd op de aangepaste ‘Inflammatory Neuropathy Cause and Treatment Scale Score (INCAT, verbetering van ≥ 1 punt). De vooraf gedefinieerde grens voor succes was een ondergrens van het 95% CI van de ‘responder rate’ van hoger dan 35%.

De secundaire eindpunten waren: (1) maximale gripsterkte (‘maximum grip strength’) van elke hand, verkregen door drie drukmetingen (in kilopascal) met behulp van een Martin Vigorimeter en (2) spierkracht van acht bilaterale spieren van armen en benen, gemeten met behulp van de 6-punten Medical Research Council (MRC) totale score (0 = geen zichtbare contractie en 5 = normale spierkracht).

Alle effectiviteitsvariabelen werden gemeten per patiënt, bij de start van de studie, voorafgaand aan de eerste inductiedosis en vervolgens elke drie weken tot einde van de studie. De behandelperiode met Privigen® duurde 21 weken (zie dia studieopzet) en bestond uit een enkele inductiedosis van 2 g/kg iv gevolgd door een onderhoudsdosering van 1 g/kg elke drie weken tot aan het einde van de studie. Er waren twee patiëntengroepen: een groep van 13 patiënten die voorbehandeld waren met IVIG en een IVIG-naïeve patiëntengroep van 15 patiënten. In totaal completeerden 25 patiënten de studie (er waren drie drop-outs, één als gevolg van onvoldoende effectiviteit en twee als gevolg van bijwerkingen).

Resultaten

De ‘responder rate’ bedroeg 60,7% (primaire eindpunt), met een ondergrens van het 95% CI van 42,4%, wat hoger was dan de vooraf gestelde, minimale ondergrens voor succes. De maximale gripkracht van de dominante hand verbeterde waarbij een positieve verandering werd waargenomen van 14 kPa tussen start en einde studie (95% CI: 0,8-27,5). Vanaf de start tot aan zeven weken behandelen werd een toename in gripkracht waargenomen, waarna een plateau werd bereikt, wat suggereert dat er vanaf dat moment een stabiel ziektestadium was bereikt voor de restanttijd van de behandeling. Vergelijkbare uitkomsten golden voor de maximale gripkracht van de niet-dominante hand (zie de dia’s).

Ongeveer de helft van de MRC score ‘responders’ (≥ 3 punten vergeleken met uitgangsniveau) reageerde op de eenmalige inductiedosis. Sommige patiënten reageerden daar echter pas later op, wat aangeeft dat de behandeling voortgezet moet worden bij die patiënten die niet direct reageren op de medicatie.

Tolerantie

De meest voorkomende bijwerkingen waren: hoofdpijn (20AE’s bij negen patiënten), pijn in de extremiteiten (7AE’s bij zes patiënten), hypertensie (6 AE’s bij vier patiënten), asthenie en leukopenie (4 AE’s bij vier patiënten, zie de dia’s).

Conclusies

Léger et al. concluderen dat Privigin® een effectieve behandeling is voor CIDP, en verbetering laat zien op alle primaire en secundaire eindpunten. Het veiligheidsprofiel en de tolerantie van het middel is vergelijkbaar als gezien in andere IVIG-studies.

Referenties

1.Leger J-M, De Bleecker JL, Robberecht W, et al. Efficacy of PRIVIGEN® in patients with chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy: results from the Phase 3 PRIMA-study. 16th EFNS Congress 2012. Stockholm, Sweden. Poster abstract P2887.

Spreker Jean-Marc Léger

 Leger

Jean-Marc Léger, MD, PhD,
Hôpital Pitie-Salpetrière, France


Zie: Keyslides

Naar boven