preheader
header-website

Lacosamide effectief en veilig bij status epilepticus

Sommige anti-epileptica (AED’s) die gebruikt worden bij patiënten met een status epilepticus (SE) kunnen leiden tot respiratoire en cardiovasculaire complicaties. Lacosamide (LCM), een nieuw intraveneus toegediend AED, heeft een potentiële rol bij de behandeling van SE. In een Italiaans onderzoek zijn de effectiviteit en veiligheid van dit middel onderzocht bij patiënten met SE en clusteraanvallen.

Methoden

De elf deelnemers (zes vrouwen en vijf mannen; gemiddelde leeftijd van 66 jaar) hadden symptomatische epilepsie: acht personen met SE en de overige drie patiënten met clusteraanvallen.
Na het falen van andere AED’s kregen ze een gelijktijdige toediening van intraveneus en oraal LCM gedurende twee dagen (200 mg intraveneus + 50 mg oraal LCM tweemaal daags), wat vervolgens omgezet werd naar oraal LCM (400 mg per dag).

Resultaten

De verbeteringen in het EEG traden op gedurende de eerste 24 uur na het starten van de behandeling met LCM.
Alle patiënten toonden een therapeutische respons, waarbij geen ernstige 'adverse events' optraden met uitzondering van twee oude patiënten die overleden als gevolg van ernstige bijkomende ziekten.

Conclusies

Deze resultaten tonen aan dat LCM effectief en veilig kan zijn bij de behandeling van SE.

Referentie

Handouk Y, Morresi S, Bomprezzi C, et al. Intravenous lacosamide in status epilepticus and cluster seizures. 16th EFNS Congress 2012. Stockholm, Sweden. Abstract P1439.

Spreker Yasmin Handouk

Yasmin Handouk

Yasmin Handouk, MD, PhD,
Department of Neurology, Bufalini Hospital, Cesena, Italië

 

Zie: Keyslides

Naar boven