preheader
header-website

Gerandomiseerde dubbelblinde studie met levodopa-carbidopa intestinale gel bij M. Parkinson: subgroepkenmerken beïnvloeden de effectiviteit niet

Fluctuerende bloedspiegels van levodopa kunnen leiden tot motorische problemen bij de ziekte van Parkinson (PD). Het voordeel van toediening van levodopa middels infusie van levodopa-carbidopa intestinale gel (LCIG) is de meer gelijkmatige levodopa-bloedspiegel dan met orale toediening van levodopa verkregen kan worden.

Olanow et al. rapporteerden eerder de effectiviteit en veiligheid van continue infusie van LCIG bij patiënten met gevorderde PD.1 Parkinsonpatiënten met ernstige motorische complicaties werden behandeld met LCIG continue infusie (gedurende de uren dat ze wakker waren) plus placebo-capsules of orale levodopa-carbidopa ‘immediate release’ tabletten (LC-IR) plus placebo gel-infusie gedurende 12 weken (zie figuur 1 van poster). In totaal werden 71 patiënten gerandomiseerd; 37 in de LCIG-arm en 34 in de IR-arm. Uit de resultaten van deze studie bleek dat LCIG de ‘off time’ significant verminderde (LS mediaan verschil =-1,91 uur, p=0,0015) ten opzichte van IR. LCIG leidde tot een significante verlenging van de ‘on time’ zonder TD (LS mediaan verschil = +1,86 uur, p=0,0059, zie figuur 3 van poster) in vergelijking met IR.1

Antonini et al. onderzochten of de patiëntenkarakteristieken bij de start van de studie invloed hadden op de effectiviteit van beide medicaties (EFNS 2012, poster 1537, zie tabel 1 van poster). Na 12 weken toonden subgroepanalyses aan dat de significante verbetering van “Off”-tijd door LCIG ten opzichte van de LC-IR niet beïnvloed werd door het geslacht van de patiënt (zie dia’s, figuur 4 van poster, p=0,589), noch door leeftijd (zie figuur 4, p=0,935), noch door de duur van de ziekte (p=0,135, figuur 5), of de ernst van de symptomen bij de start (p=0,697, figuur 5), noch door het aantal Parkinsonmedicaties dat de patiënt eerder had gebruikt , p=0,237, figuur 6) of de historie van de patiënt met betrekking tot het gebruik van dopamine-agonisten (p=0,171, figuur 6). De gemiddelde (SD) totale dagelijkse dosis van levodopa in week 12 was 1131,1 (435,1) mg/dag voor LCIG en 1374,1 (615,0) mg/dag voor LC-IR.

Conclusies

De resultaten van deze gerandomiseerde, dubbelblinde, dubbeldummy fase III-studie met LCIG vergeleken met CD-IR tonen aan dat behandeling met continue infusie van LCIG effectiever is dan orale IR levodopa in het verkorten van de ‘off time’ en verlengen van de ‘on time’ zonder TD bij patiënten met gevorderde PD en ernstige motorische complicaties. Een subgroepen-analyse van Antonini et al. toont aan dat deze uitkomsten niet werden beïnvloed door de uitgangskarakteristieken van de onderzochte patiëntenpopulatie bij de start van de studie, zoals leeftijd, geslacht van de patiënt, duur van de Parkinson, ernst van de ziekte en het aantal eerder gebruikte Parkinsonmedicaties.2

Referenties

1. Olanow CW, Antonini A, Kieburtz K, et al. Randomized, double-blind, double-dummy study of continuous infusion of levodopa-carbidopa intestinal gel in patients with advanced Parkinson’s disease: Efficacy and safety. 16th EFNS Congress 2012. Stockholm, Sweden. Abstract 411.
2. Antonini A, Chatamra K, Robieson WZ, Pritchett Y, Widnell KL, Benesh J, Lenz RA. Randomized Double-Blind, Double-Dummy Study of Levodopa-Carbidopa Intestinal Gel in Patients with Advanced Parkinson’s Disease: Efficacy Analyses by Subgroups. 16th EFNS Congress 2012. Stockholm, Sweden. Poster 1537.

Spreker Angelo Antonini

Angelo Antonini

Angelo Antonini, MD, PhD,
IRCCS San Camillo and University of Padua, Padua, Italië

 

Zie: Keyslides

Naar boven