preheader tnn

header website

6-jaarsdata CARE MS I/ II: lage conversie (2,5%) van relapsing remitting MS patiënten naar secundair progressieve MS na behandeling met alemtuzumab

Alemtuzumab heeft in de CARE MS I & II studies laten zien dat het op het gebied van klinische- en MRI-uitkomsten beter presteert dan interferon. In een follow-up studie waarin patiënten nog eens 4 jaar werden gevolgd bleek dat de effecten duurzaam waren, ondanks dat de meerderheid van de patiënten geen alemtuzumab meer ontving, noch een andere ziektemodulerende therapie. Het uitstellen van de overgang van de relapsing-remitting vorm van MS (RRMS) naar secundair progressieve MS (SPMS) is een belangrijk behandeldoel bij MS. Ongeveer de helft van de patiënten converteert naar SPMS binnen 10 jaar als ze geen behandeling ondergaan. In deze studie door Dana Horakova die tijdens het ECTRIMS 2017 werd gepresenteerd, werd onderzocht hoeveel patiënten die alemtuzumab hebben gebruikt na 6 jaar converteerden naar SPMS.1

Hiervoor werd er een schatting gedaan hoeveel patiënten na 6 jaar overgaan naar SPMS met behulp van een database, de MSBase registry (17.356 patiënten, mediane ziekteduur voor aanvang 3,8 jaar; mediane follow-up 5,8 jaar). Als voor SPMS de definitie van Lorscheider2 word gekozen, dan is op basis van de MSBase patiëntenpopulatie te verwachten dat na 5.8 jaar 18% overgegaan is van RRMS naar SPMS.3 De gehanteerde definitie van Lorscheider houdt in: een toename in progressie op de EDSS-schaal van 1 punt als de EDSS ≤5,5 is of met een 0,5 EDSS punt bij patiënten met EDSS ≥6 bij afwezigheid van een exacerbatie, een minimale EDSS-score van 4 en een pyramidaal functionele systeemscore van 2 en bevestigde progressie gedurende ≥ 3 maanden, inclusief bevestiging binnen het leidende functioneel systeem dat leidde tot de ‘event’ van progressie.

Uitkomsten

Van de in totaal 811 met alemtuzumab behandelde CARE-MS I- en CARE-MS II-patiënten, volbrachten 790 patiënten (97%) de studie; 742 (94%) van deze patiënten gingen door in de extensiestudie. Van deze laatste populatie waren 669 (90%) nog steeds in de studie ten tijde van jaar 6. Tot aan jaar 6, ontving 56% van de gepoolde CARE-MS patiënten geen herbehandeling met alemtuzumab of met een andere ziektemodulerende therapie (DMT).

Onder het totale aantal patiënten die in de CARE-MS I & II studie een behandeling met alemtuzumab ontvingen waren 20 patiënten (2,5%) die na 6 jaar voldeden aan de definitie van SPMS volgens de criteria van Lorscheider.
Vergeleken met de patiënten die binnen 6 jaar geen SPMS kregen, hadden de patiënten die dat wél kregen bij aanvang van de studie een langere historie van RRMS, meer gadolinium aankleurende laesies en een groter T1- en T2-laesievolume. Kleine variaties in de gebruikte definitie voor SPMS gaven een vergelijkbaar resultaat.

Conclusie

Concluderend suggereren deze gegevens volgens de onderzoekers dat alemtuzumab patiënten met relapsing-remitting MS beschermt tegen de conversie naar de secundair progressieve vorm van MS. Meer gegevens uit de klinische praktijk zullen deze bevinding verder moeten bevestigen.

Referenties

1. Horakova D, Boster A, Bertolotto A, et al. Alemtuzumab-treated patients with relapsing-remitting MS show low rates of conversion to secondary progressive MS: 6-Year follow-up of CARE-MS I and II. Posterpresentatie op ECTRIMS 2017; abstract P1195.
2. Lorscheider J, Buzzard K, Jokubaitis V, et al. Defining secondary progressive multiple sclerosis Brain 2016;139:2395-405.
3. Lorscheider J, et al. Brain 2016;139:2395-405.

 

Spreker Dana Horakova

horakova

Dana Horakova, MD, PhD, Charles University and General University Hospital, Prague, Tsjechië


Zie: Keyslides

Naar boven