preheader tnn

header website

Cladribine verhoogt significant het percentage patiënten met hoge ziekteactiviteit dat NEDA bereikt vergeleken met placebo

Patiënten met een verhoogde exacerbatiefrequentie of versnelde invaliditeitsprogressie kunnen worden omschreven als patiënten met hoge ziekteactiviteit (‘high disease activity’, HDA). Professor Gavin Giovannoni analyseerde post-hoc de gegevens uit de CLARITY studie waarin hij de effectiviteit van 3.5 mg/kg cladribine vergeleek met placebo met betrekking tot het percentage patiënten dat NEDA (‘no evidence of disease activity’) bereikte binnen subgroepen met HDA van het CLARITY cohort.De CLARITY studie includeerde 1.326 patiënten (18-65 jaar) met RRMS met ≥1 exacerbatie in de 12 maanden voorafgaand, maar niet in de laatste 28 dagen, voor de start van de studie, met MS laesies zichtbaar op MRI en een EDSS score 0 tot ≤5,5. Patiënten werden uitgesloten van de studie als zij in de laatste 3 maanden ziektemodulerende medicatie hadden ontvangen of als zij eerder geen respons hadden getoond op meer dan één ziektemodulerende behandeling.

Twee HDA definities gehanteerd

Patiënten uit de cladribine-groep (3,5mg/kg; n=433) en de placebogroep (n=437) werden retrospectief geanalyseerd op basis van twee HDA definities:

  1. De HRA-groep (High Relapse Activity-groep) – dit zijn patiënten met ≥2 exacerbaties in jaar voorafgaand aan studie, ongeacht eerder gebruik van ziektemodulerende therapieën (DMT)
  2. De HRA + behandelingsrefractaire (‘Treatment Non Response) groep ofwel de HRA+ TNR groep – dit zijn de patiënten met ≥2 exacerbaties in het jaar voorafgaand aan de studie ongeacht eerder gebruik van DMT, plus patiënten met één of meer exacerbaties EN één of meer gadolinium aankleurende T1 laesies op MRI of negen of meer T2-hyperintense laesies in het jaar voorafgaand aan de studie terwijl tevens DMT werd gebruikt.

Vervolgens werd de effectiviteit van cladribine versus placebo bepaald op de patiënten data van de tweejarige dubbelblinde fase van de CLARITY studie (‘Intension-To-Treat’-populatie) en voor de subgroepen.

Definitie van NEDA

NEDA werd gedefinieerd als exacerbatievrij, 3-maanden progressievrij op de EDSS-schaal, vrij van gadolinium aankleurende T1 laesies en vrij van actieve T2 laesies.

Resultaten

De demografische en ziektekarakteristieken waren vergelijkbaar voor de populaties van de HDA subgroepen. In de totale CLARITY-studiepopulatie en in elke HDA subgroep was gedurende 2 jaar het percentage patiënten dat voldeed aan elk criterium van NEDA hoger in de cladribine 3.5 mg/kg-groep dan in de placebogroep. In de gehele studiepopulatie bereikte 42,0% NEDA met cladribine versus 13,9% met placebo (p< 0.0001 vs placebo). In de HRA subgroep (n=261) waren deze percentages respectievelijk 43,2% en 8,7% (p<0.0001 vs placebo). In de HRA+TNR groep (n=289) tot slot bereikte 43,7% NEDA met cladribine versus 9,0% met placebo (p< 0.0001 vs placebo). De kans (‘odds ratio’) om NEDA te bereiken met cladribine was voor de totale populatie en de twee HDA subgroepen significant groter dan voor de non-HDA groep uitgaande van de eerdergenoemde HRA+TNR-definitie (interactie p-waarde =0,0435).

Conclusie

Concluderend kan gesteld worden dat cladribine 3,5 mg/kg het percentage patiënten met hoge ziekteactiviteit dat NEDA bereikt, significant verhoogt vergeleken met placebo. Vergeleken met de totale ‘intension-to-treat’ CLARITY-studiepopulatie, liet elke HDA subgroep een significant grotere kans zien op het bereiken van NEDA met 3.5 mg/kg cladribine tabletten dan met placebo.

Referentie

Giovannoni G, Rammohan K, Cook S, et al. Proportions of patients with highly active RMS achieving no evidence of disease activity (NEDA) in response to cladribine tablets in CLARITY. Posterpresentatie op ECTRIMS 2017;abstract P1143.

 

Spreker Gavin Giovannoni

Giovannoni

Professor Gavin Giovannoni, MD, PhD, Queen Mary University of London, Blizard Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, London, Verenigd Koninkrijk


Zie: Keyslides

Naar boven