preheader tnn

header website

Overgewicht bij eerste menstruatie bij meisjes is gerelateerd aan vroeger optreden van CIS en een verhoogd risico van bevestigde Mc Donald MS

Overgewicht bij jonge vrouwen is geassocieerd met een verhoogde kans op MS, maar er is nog onvoldoende bekend over de impact hiervan op de prognose van vrouwen met een klinisch geïsoleerd syndroom (CIS).1-3

Tijdens ECTRIMS 2017 presenteerden Otero-Romero et al. resultaten van een nieuwe studie naar het effect van lichaamsomvang ten tijde van de eerste leeftijd waarop CIS optreedt, op het risico van het ontwikkelen van MS, alsmede op de kans op het optreden van invaliditeit bij aanwezigheid van CIS.

Er werd een cross-sectionele survey verricht onder deelneemsters aan het Barcelona CIS cohort. Dit is een lopend cohort dat in 1995 is gestart waarbij voortdurend prospectief klinische data en data van cerebrospinale vloeistof en beeldvorming worden verzameld.4

Eindpunten

De onderzoekers bestudeerden vervolgens de mogelijke relatie tussen lichaamsomvang en de menarche op de leeftijd waarop CIS zich manifesteerde, alsmede tussen lichaamsomvang en het krijgen van MS.
De volgende eindpunten werden gehanteerd hierbij:

  • De tijd tot een tweede aanval (CDMS)
  • Tijd tot 2010 McDonald MS
  • Tijd tot een bevestigde EDSS van 3.0

Aan deelneemsters werd gevraagd om hun lichaamsomvang zelf te scoren aan de hand van 9 verschillende silhouetten van de Stunkard’s silhouet beoordelingsschaal, die uiteenliepen van dun naar extreem overgewicht.5 Voor de analyse werden deze silhouetten gegroepeerd in drie categorieën: 1-3: ondergewicht; 4-5 normaal en 6-9: overgewicht.

Voor de evaluatie werd gebruik gemaakt van Cox’s proportionele risico-regressiemodel, om te corrigeren voor CIS-topografie en voor het analyseren van de aanwezigheid van oligoclonale banden (OB), het aantal T2-laesies bij aanvang van de studie, type ziektemodificerende behandeling (DMT) alsmede de spiegels van vitamine D en cotine.

Resultaten

In totaal vulden 518 vrouwen (65% van de studiepopulatie) de survey volledig in, van wie 5,6% overgewicht had ten tijd van de menarche. In Tabel 1 (zie onder ‘Keyslides’, op deze site) staan alle populatiekenmerken weergegeven.

Het hebben van overgewicht ten tijde van de menarche was geassocieerd met een jongere leeftijd waarop CIS optrad (gemiddelde leeftijd: 32.1, 30.7 en 28 jaar voor de drie categorieën, p=0.01, zie Figuur 2 onder ‘Keyslides’ op deze site) en een niet-significante kortere gemiddelde tijd tot aan de tweede aanval (34.7, 33.4 en 17.8, p=0,27). Het hebben van overgewicht bij de eerste manifestatie van CIS bleek verder gerelateerd aan een grotere kans op McDonald MS (aHR: 1.9; 95% BI: 1.0-3.6), maar had verder geen significante associatie met de andere uitkomstparameters. Tevens was sprake van een niet-significante risicotoename van het optreden van invaliditeit in relatie tot overgewicht (aHR 2,5; 95% BI: 0,5-11.3; zie ook Tabel 2 onder ‘Keyslides’ op deze site).

Conclusies

Overgewicht ten tijde van de menarche is geassocieerd met een jongere leeftijd waarop CIS optreedt, alsmede een verhoogd risico van bevestigde McDonald 2010 MS bij vrouwen met CIS. Verder studies zijn nodig om de relatie tussen het hebben van overgewicht ten tijde van de eerste klinische manifestatie van CIS en de risicotoename van het optreden van invaliditeit verder te onderzoeken.

Referenties

1. Munger K, Chitnis T,Ascherio A. Neurology 2009;73;1543-1550.
2. Liu Z, Zhang TT, Yu J, et al.Neuroepidemiology;2016;47(2):103-108.
3. Bove R,Mussalam A,Xia Z, et al. Mult Scler Relat Disord 2016;136-140.
4. Tintore M, Rovira A, Rio J, et al.Brain 2015 (Jul);138:1863-1874.
5. Stunkard AJ, Sørensen T, Schulsinger F. res Publ Assoc Res Nerv Ment Dis 1983;60:115-120.
6. Otero-Romero S, Rovira A, Zuluaga MI, et al. Impact of body size on MS risk and prognosis: results from the Barcelona CIS cohort. ECTRIMS congres 2017, Parijs, Poster 893.

 

Spreker Susana Otero-Romero

 Otero Romero

Susana Otero-Romero, MD, PhD, department of Neurology-Neuro-immunology, MS center of Catalonia (CEMCAT), Vall d’Hebron University Hospital, Barcelona, Spanje


Zie: Keyslides

Naar boven