preheader tnn

header website

SUNBEAM- en RADIANCE Fase 3 studie-uitkomst: 1- en 2 jaar durende behandeling met ozanimod vertraagt significant het verlies van hersenvolume - als maat voor atrofie - vergeleken met interferon bèta-1a bij patiënten met relapsing MS

Ozanimod HCl is een orale, eenmaal daagse immunomodulator die selectief aangrijpt op de sfingosine 1-fosfaat receptoren 1 en 5 en is in klinische ontwikkeling voor de behandeling van relapsing multiple sclerosis (RMS). In twee fase 3 studies, de SUNBEAM studie en de RADIANCE studie deel B, bleek ozanimod signficant de Annualized Relapse Rate (ARR) en de lesie-activiteit op MRI te reduceren.1,2

De SUNBEAM (NCT02294058) en de RADIANCE Deel B studie (NCT02047734) zijn twee gerandomiseerde, dubbelblinde, dubbel-dummy, parallelle groep, fase 3 studies. Hierin werden volwassen patiënten met RMS gerandomiseerd (1:1:1) naar eenmaaldaags 1 mg ozanimod, of eenmaaldaags 0,5 mg ozanimod, of een wekelijkse dosis van 30 μg intramusculair interferon beta-1a (IFN-b1a) gedurende ≥12 maanden in de SUNBEAM studie en gedurende 24 maanden in de RADIANCE Deel B studie.

“Whole brain volume loss”(BVL) , als maat voor hersenatrofie, en gemeten als de mate van verlies van volume van het totale brein, van corticale grijze stof en van de thalamus, was een secundair eindpunt. Van hersenatrofie is aangetoond dat het correleert met cognitief disfunctioneren en invaliditeitsprogressie bij patienten met RMS. Een belangrijk behandeldoel is daarom het reduceren van de mate van BVL.

Voor iedere met ozanimod behandelde groep werd vervolgens het percentage verandering in hersenvolume ten opzichte van baseline vergeleken met de veranderingen in hersenvolume waargenomen in de IFN-b1a groep door middel van ‘rank analyse’van de covariantie en gecorrigeerd voor de regio en Expanded Disability Status Score (EDSS)-categorie. De behandeleffecten zijn vervolgens gerapporteerd als percentage reductie van het mediane verschilpercentage ten opzichte van baseline voor elke met ozanimod behandelde groep vergeleken met IFN-b1a.

Uitkomsten

  • Na 12 maanden behandelen met ozanimod

De resultaten laten zien dat na 12 maanden behandelen, patiënten uit de 1mg-ozanimod groep een significante vertraging van het verlies van totaal hersenvolume (‘whole BVL’) ervaarden vergeleken met IFN-b1a (P< 0,0001, een 32,5% reductie van mediane waarde, vergeleken met IFN-b1a).Het mediane percentage verandering ten opzichte van baseline bedroeg -0,385% [ozanimod 1 mg] en 0,570% [IFN-b1a]). Bij patiënten in de ozanimod 0.5-mg groep was een trend te zien naar vertraging van BVL (P=0,0615; 12,3% reductie van de mediaan vergeleken met IFN-b1a; mediaan percentage verandering ten opzichte van baseline: -0,500%).

  • Na 24 maanden behandelen met ozanimod

Na 24 maanden behandelen ervaarden patiënten in de ozanimod 1-mg groep en de ozanimod 0.5-mg groep een significante vertraging van ‘whole BVL’ versus IFN-b1a (P<0.0001; 26,6% reductie in mediaan; mediane percentage verandering ten opzichte van baseline: -0,690% en P<0,0001; 24,5% reductie in mediaan; mediane percentage verandering ten opzichte van baseline: -0,710%, vergeleken met IFN-b1a (-0,940%), zie ook ‘Key slides’ op deze site bij deze tekst voor meer uitkomsten).

Conclusies

Behandeling met ozanimod leidde tot een significante verlaging van BVL vergeleken met IFN-b1a, zowel na 12 maanden (SUNBEAM studie) als na 24 maanden (RADIANCE studie).3  Deze resultaten zijn een goede aanvulling op de resultaten behaald met ozanimod voor wat betreft het effect op gadolinium-aankleurende laesies en T2 laesievolume.4,5

Het feit dat in deze twee studies ozanimod leidt tot behoud van hersenvolume, suggereert dat ozanimod een gunstige langetermijn-impact kan hebben op de invaliditeitsprogressie en cognitieve achteruitgang bij patiënten met RMS, aldus de onderzoekers.

Referenties

1. G Comi, et al. ECTRIMS-ACTRIMS 2017 Abstract 232.
2. J Cohen, et al. ECTRIMS-ACTRIMS 2017 Abstract 280.
3. Arnold DL , Cohen JA , Comi G , et al., on behalf of the SUNBEAM and RADIANCE Investigators . Ozanimod Demonstrates Preservation of Brain Volume at 1 and 2 Years in Two Phase 3 Trials of Relapsing Multiple Sclerosis (SUNBEAM and RADIANCE) Ozanimod Demonstrates Preservation of Brain Volume at 1 and 2 Years in Two Phase 3 Trials of Relapsing Multiple Sclerosis (SUNBEAM and RADIANCE).Poster P1857, ECTRIMS 2017, Paris, France.
4. Zivadinov R, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2001;70:773–80.
5. Popescu V, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013;84:1082–91.

Spreker Douglas Arnold

 Arnold

Douglas L. Arnold, MD, PhD, neuroloog, Department of Neurology and Neurosurgery, Montréal Neurological Institute, McGill University, Montréal, Québec, Canada


Zie: Keyslides

Naar boven