preheader tnn

Associatie tussen darmflora en relapsen bij pediatrische MS-patiënten

Microben in de darm hebben een belangrijke functie in het lichaam. Naast het verteren van voedsel produceren ze vitaminen (onder meer B12 en vitamine K), vormen ze een fysieke barrière tegen pathogenen en reguleren ze het immuunsysteem. Daarnaast lijkt de aanwezigheid van bepaalde bacteriestammen ook van invloed op het ziektebeloop van MS. Tijdens MSVirtual 2020 presenteerde Horton de resultaten van haar studie waarmee de darmflora van pediatrische MS-patiënten werd onderzocht.

Studieopzet

Fecessamples werden verzameld van 53 patiënten bij wie de MS ontstond voor het 18e levensjaar. De gemiddelde leeftijd op dat moment was 15,5 jaar met een gemiddelde ziekteduur van 1,1 jaar. Van deze samples werd met behulp van DNA-analyse het microbioom in kaart gebracht. Deze resultaten werden vervolgens gekoppeld aan MS-relapsen, waarbij rekening werd gehouden met leeftijd, geslacht en MS-medicatiegebruik. De gemiddelde follow-up was 2,5 jaar.

Resultaten

Er werden geen grote verschillen gevonden in samenstelling tussen de samples van patiënten die een relaps doormaakten tijdens de studie en de anderen. In totaal werden 270 verschillende sequenties gevonden die bij ten minste 20% van de samples voorkwamen. Een 20-tal DNA-sequenties waren geassocieerd met een verhoogd of verlaagd risico op relapsen (p<0,05). Twee daarvan waren Blautia spp. (Lachnospiraceae) met beide een verhoogd risico.

De individuele DNA-sequenties op basis van genetische overeenkomsten werden ingedeeld in 6 clusters, waarbij 1 cluster een significant verhoogde HR liet zien. Binnen dat cluster konden 4 van de 20 sequenties worden geïdentificeerd die individueel ook een verhoogd risico lieten zien. Dit waren Blautia massiliensis, Dorea longicatena, Coprococcus comes, en een onbekende soort van het genus Subdoligranulum.

Tot slot werd ook een analyse gedaan op basis van de geassocieerde genproducten van de DNA-sequenties. Van de 309 geïdentificeerde categorieën waren 10 geassocieerd een verhoogd risico. Vier daarvan zijn betrokken bij methaanproductie.

Conclusie

Er zijn geen grote verschillen in darmflora tussen pediatrische MS-patiënten die wel en geen relaps doormaken. Wel zijn bacteriële soorten in het genus Blautia geassocieerd met relapsen. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen voor de betrokkenheid van de productie van methaan bij relapsen. Dit was tot nu toe de grootste MS-dataset met microbioom en relapsdata. Voor de gevonden associaties zijn niet per definitie oorzaak en gevolg van elkaar te scheiden.

Referentie

Horton M, McCauley K, Graves J, et al. Network analysis identifies gut bacteria associated with multiple sclerosis relapse among pediatric-onset patients. Gepresenteerd tijdens MSVirtual 2020; abstract LB01.05.

Spreker Mary Horton

Mary Horton

Mary Horton, MSc, University of California, Berkeley, Verenigde Staten


Zie: keyslides

Naar boven