preheader tnn

CEZE005 WT Banner 700x180px A

Eculizumab ook op lange termijn effectief en goed verdraagzaam als monotherapie bij neuromyelitis optica spectrumaandoening

Uit de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie PREVENT bleek al eerder dat bij patiënten met aquaporin-4 immunoglobuline G-positieve (AQP4+) neuromyelitis optica spectrumziekte (NMOSD) eculizumab als monotherapie goed werd verdragen en het relapsrisico significant verminderde vergeleken met placebo (p<0,001). Dr. Sean Pittock presenteerde tijdens MSVirtual2020 de langetermijnfollow-updata van de open-label extensiestudie.1

Er werden 119 volwassen NMOSD-patiënten in de extensiestudie geïncludeerd. De patiënten ontvingen na een blinde inductieperiode elke 2 weken 1.200 mg eculizumab. Daarnaast konden de patiënten in deze fase ook immuunsuppressieve therapie (IST) ontvangen, naar inzicht van de behandelende arts. Pittock presenteerde de data van de patiënten die eculizumab als monotherapie gebruikten, of alleen een placebo ontvingen. De langetermijneffectiviteit en verdraagzaamheid werden bepaald aan de hand van het aantal relapsen, ziekenhuisopnames, veranderingen in IST-gebruik en bijwerkingen. De historische relapspercentages waren vergelijkbaar tussen de placebo- en eculizumabgroep.

Resultaten

Na een mediane 144 weken was bij slechts 1 van de 33 patiënten die eculizumab monotherapie ontvingen een relaps opgetreden. Bij patiënten die alleen placebo gebruikten, was dit het geval bij 7/13 patiënten. Na 192 weken was 96,2% (95%-BI: 0,757-0,994) van de eculizumabgroep nog relapsvrij. Van patiënten die naast eculizumab ook IST gebruikten, was na 192 weken nog 93,8% (95%-BI: 0,867-0,972) relapsvrij.

Geen enkele patiënt die gebruik maakte van eculizumab monotherapie, kreeg te maken met een relaps, zowel tijdens PREVENT als tijdens de extensiestudie. Bij patiënten die een placebo ontvingen, traden wel meerdere relapsen op tijdens PREVENT. Bij de patiënten die tijdens de extensiestudie overschakelden van placebo naar eculizumab monotherapie, kreeg nog bij 1 patiënt een relaps. Geen enkele patiënt die gebruik maakte van eculizumab monotherapie werd opgenomen in het ziekenhuis door een relaps.

Tijdens de extensiestudie staakten 6 patiënten hun deelname, waarvan 2 vanwege bijwerkingen. Het bijwerkingenprofiel was vergelijkbaar tussen de eculizumab- en placebogroep. Ernstige bijwerkingen traden vaker op in de placebogroep dan in de eculizumabgroep (23,3 versus 5,7 per 100 patiëntjaren). Er waren geen meningokokkeninfecties opgetreden en tijdens PREVENT was er niemand overleden.  

Conclusie

Een groot percentage van de AQP4+ NMOSD-patiënten (96,2%) die in het jaar voorafgaand aan de studie 1-2 relapsen per jaar doormaakten, bleef relapsvrij tijdens de 192 weken eculizumab monotherapie. Daarnaast werd eculizumab ook op de lange termijn goed getolereerd met een gunstig bijwerkingenprofiel.

Reference

1. Pittock S, Fujihara K, Palace J, et al. Long-term efficacy and safety of eculizumab monotherapy in AQP4-IgG+ neuromyelitis optica spectrum disorder. Gepresenteerd tijdens MSVirtual2020; abstract FC01.01.

Spreker Sean Pittock

Sean Pittock

Sean Pittock, MD, Mayo Clinic, Rochester, NY, Verenigde Staten


Zie: keyslides

Naar boven