preheader tnn

Ook op langere termijn is ozanimod effectief en zonder onverwachte bijwerkingen

Eerder dit jaar werd ozanimod door de EMA goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met relapsing-remitting MS met actieve ziekte op basis van onder andere de fase III-studies SUNBEAM en RADIANCE. DAYBREAK is de open-label extensie waarin patiënten uit de fase I-III-studies werden gerekruteerd. Belangrijkste doelstelling van lopende DAYBREAK-studie is om de veiligheid van patiënten op langere termijn in de gaten te houden. Tijdens MSVirtual 2020 presenteerde prof. Selmaj tussentijdse resultaten van deze extensiestudie.

Ozanimod is een modulator van sfingosine 1-fosfaatreceptoren 1 en 5, wat zorgt voor retentie van lymfocyten in lymfoïde weefsels. De hypothese is dat de effecten op MS berusten op een verminderde migratie van lymfocyten naar het centrale zenuwstelsel. In totaal hadden 2.639 patiënten deelgenomen aan de klinische studies met ozanimod. De analyse in de presentatie van Selmaj bevatte 2.494 van deze deelnemers. Deze patiënten hadden een gemiddelde blootstelling van 35,4 maanden in de extensie (bereik: 0,03-50,2 maanden).

Geen nieuwe veiligheidssignalen

De behandelingsgerelateerde bijwerkingen in de extensie kwamen overeen met wat werd gezien in de voorgaande klinische studies. Ook het aantal ernstige bijwerkingen was vergelijkbaar. De meest voorkomende bijwerkingen die aan de behandeling met ozanimod werden gelinkt waren nasofaryngitis (18%), hoofdpijn (14%), urineweginfecties (10%) en lymfopenie (10%). Over de gehele periode van DAYBREAK, gecombineerd met de eerdere studies, was sprake van de ontwikkeling van maligniteiten bij 1,2% van de patiënten, overeenkomend met een incidentie van 320,8 per 100.000 patiëntjaren. Deze incidentie is vergelijkbaar met andere ziektemodulerende middelen bij MS-patiënten.

Effectief

De relapsfrequentie bleef in de DAYBREAK-studie laag met circa 0,1/jaar. Na 24 en 36 maanden in de extensiestudie was respectievelijk 79% en 75% van de patiënten nog relapsvrij. Het gemiddeld aantal nieuwe of vergrote T2-laesies per scan na 24 maanden was laag (bereik: 1,57-1,90). Dit was onafhankelijk van de studie-arm van de klinische studies waaruit de patiënten waren gerekruteerd. Dit gold ook voor het aantal gadoliniumaankleurende laesies na 24 maanden (bereik: 0,2-0,4). De meeste patiënten vertoonden geen verslechtering van de invaliditeit. Ten tijde van analyse was bij 8,6% van de patiënten in DAYBREAK 6-maands bevestigde invaliditeitsprogressie vastgesteld.

Conclusie

Ozanimod laat in de tussentijdse analyse van DAYBREAK zien dat ook op de langere termijn het middel over het algemeen goed wordt verdragen en dat er geen onverwachte bijwerkingen optreden. Met een hoog percentage relapsvrije patiënten met weinig invaliditeitsprogressie lijkt ozanimod dus een nuttige toevoeging aan het behandelarsenaal van de MS-neuroloog.

Referentie

Selmaj K, Steinman L, Comi G, et al. Long-term safety and efficacy of ozanimod in relapsing multiple sclerosis in DAYBREAK: an open-label extension study of ozanimod phase 1−3 trials. Gepresenteerd tijdens MSVirtual 2020; abstract P0217.

Spreker Krzysztof Selmaj

Krzysztof Selmaj

Prof. dr. Krzysztof Selmaj, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Polen


Zie: keyslides

Naar boven