preheader tnn

Header website 1

IL-6-remmer satralizumab bij neuromyelitis optica spectrum disorder

Satralizumab is een humaan monoklonaal antilichaam met een lange plasmacirculatie en dat selectief de inflammatoire effecten van IL-6 remt. Verhoogd IL-6 in serum en liquor is geassocieerd met relapsen bij patiënten met neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD). Yamamura presenteerde de resultaten van de fase III SAkuraSky-studie waarin satralizumab als aanvullende behandeling werd getest bij NMOSD. Het risico op relapsen werd significant verlaagd met de IL-6-remmer.

Drieëntachtig patiënten (12-74 jaar) met neuromyelitis optica (AQP4+/-) of NMOSD (AQP4+) met 2 of meer relapsen in de afgelopen 2 jaar, behandeld met azathioprine mycofenolaatmofetil en/of orale corticosteroïden, werden geïncludeerd en gerandomiseerd (1:1) toegewezen aan satralizumab (120 mg) + standaardbehandeling of placebo + standaardbehandeling. De dubbelblindfase van de studie werd beëindigd wanneer het totaal aantal gedefinieerde relapsen 26 bedroeg. Aansluitend aan de dubbelblindfase ging de studie verder als een open-label extensiestudie met satralizumab voor alle patiënten.

Het primaire eindpunt van de studie was de tijd tot de eerste relaps in de dubbelblinde fase van de studie. Ten tijde van de analyse van de studie verbleven nog 8 van de 42 patiënten in de placebogroep en 20 van de 41 in de satralizumabgroep in de dubbelblinde fase. De patiënten in de satralizumabgroep vertoonden een significante reductie in het risico op relaps (HR 0,38; 95%-BI 0,16-0,88; p=0,0184).

Secundaire eindpunten waren de VAS-score voor pijn en de FACIT-score voor vermoeidheid tot week 24. Voor beide uitkomstmaten werden geen significante verschillen gevonden tussen de actieve en de controlegroep.

Het aantal gerapporteerde bijwerkingen, inclusief ernstige bijwerkingen, tijdens de dubbelblindfase met satralizumab was vergelijkbaar met de placebogroep. De meest gerapporteerde bijwerkingen waren infecties met 61,9% bij placebo en 68,3% bij satralizumab. Geen van de patiënten overleed of had een anafylactische reactie.

De conclusie was dat satralizumab toegevoegd aan immuunsuppressieve behandeling leidde tot een significante afname van het risico op relapsen bij patiënten met NMOSD, waarbij satralizumab over het algemeen goed werd verdragen. Bovendien stelden de onderzoekers dat deze resultaten de hypothese ondersteunen dat IL-6 betrokken is in de pathofysiologie van NMOSD.

Referentie

Yamamura T, Kleiter I, Fujihara K, et al. A double-blind placebo-controlled study of satralizumab (SA237), a recycling anti-IL-6 receptor monoclonal antibody, as add-on therapy for neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD). Gepresenteerd tijdens ECTRIMS 2018; abstract 323.

 

Spreker Takashi Yamamura

Takashi Yamamura

Prof. Takashi Yamamura, MD, PhD,
Department of Immunology,
National Institute of Neuroscience, NCNP,
Tokyo, Japan

Zie ook: Keyslides

Naar boven