preheader

header website

Impact van vitamine D-deficiëntie en actief roken op de invaliditeitsprogressie bij patiënten met klinisch geïsoleerd syndroom

Een lage vitamine D-status en roken zijn onafhankelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van MS bij individuen met klinisch geïsoleerd syndroom (‘clinically isolated syndrome’, CIS). Dit zijn bevindingen van een onderzoek uitgevoerd aan de Vall d’Hebron University Hospital in Barcelona, Spanje. Dr. Zuluaga presenteerde de resultaten tijdens het ECTRIMS 2016.

Het doel van de studie was te onderzoeken wat het effect is van serum 25OH vitamine D (25OHVitD)- en cotinine-waarden op het risico op conversie van CIS naar MS en invaliditeitsprogressie. Cotinine is een nicotine-metaboliet met een halfwaardetijd van 20 uur. Bij rokers (actieve en passieve) is de cotinine-waarde >14 ng/ml, bij niet-rokers ≤14 ng/ml. Al eerder is actief roken geassocieerd met een verhoogd risico op klinisch bevestigde MS bij patiënten met CIS. Bovendien bleek reeds uit ander onderzoek dat actieve rokers een verhoogd risico hebben op secundair progressieve MS. Ook lage serum vitamine D-waarden zijn geassocieerd met een verhoogd risico op klinisch bevestigde MS bij CIS-patiënten.

De data werden verkregen van CIS-patiënten uit een CIS-cohort dat is gestart in 1995 en inmiddels uit 1.127 patiënten bestaat. Bij deze patiënten waren serum-samples afgenomen in de eerste 6 maanden na de diagnose CIS en opgeslagen onder standaardcondities. Van 503 CIS-patiënten werd de 25OH vitamine D-waarde en van 464 patiënten de cotinine-waarde verkregen. De mediane 25OH vitamine D-waarde bedroeg 17,6 ng/ml (SD 9,6). Van de 503 patiënten had 28% een normale waarde en 72% een vitamine D-deficiëntie (≤20 ng/ml). Ernstige vitamine D-deficiëntie (14 ng/ml) (actieve roker) werd gevonden bij 43% van de patiënten. Actieve rokers bleken een verhoogd risico te hebben op invaliditeitsprogressie (HR 2,5 [95%-BI 1,5-4,1], p=0,001; aHR 2,4 [95%-BI 1,4-4,1], p=0,002). Het effect van een hoge cotinine-waarde op de conversie naar MS was minder consistent (HR 0,72 [95%-BI 0,5-0,9], p=0,02; aHR2 0,81 [95%-BI 0,6-1,0], p=0,16).

De onderzoekers concluderen dat een ernstige vitamine D-deficiëntie en actief roken een aanzienlijk ongunstig effect hebben op invaliditeitsprogressie bij patiënten met CIS. Een lage vitamine D-status en roken zijn daarnaast onafhankelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van MS bij individuen met klinisch geïsoleerd syndroom (‘clinically isolated syndrome’, CIS).

Referentie

Zuluaga MI, Otero-Romero S, Fissolo N, et al. Severe vitamin D deficiency and smoking increases the risk of multiple sclerosis and disability accumulation in clinically isolated syndromes. ECTRIMS congress 2016, abstract 252.

Spreker Maria Zuluaga

 Zuluaga 2

Dr. Maria Isabel Zuluaga, MD
Hospital Universitario Vall D'Hebron, Barcelona, Spain


Zie: Keyslides

Naar boven