preheader

header website

Gecombineerde analyse van de CLARITY- en ONWARD-studies toont aan dat cladribine significant het percentage RMS patiënten zonder ziekteactiviteit (NEDA) verhoogt

Een behandeling met cladribine tabletten in de CLARITY en ONWARD-studies bleek effectief bij een breed spectrum van patiënten met actieve MS vergeleken met placebo. Het doel van deze nieuwe studie was om een overzicht te genereren van de percentages patiënten met NEDA (‘No Evidence of Disease Activity’) binnen de (sub)groepen patiënten van de CLARITY- en ONWARD studies met relapsing MS (RMS) die behandeld werden met cumulatief 3,5 mg/kg of 5,25 mg/kg oraal cladribine.

Hiervoor gebruikten Giovannoni et al. de 2-jaars data uit de dubbelblinde fases van de CLARITY- en ONWARD-studies van 1.540 RMS patiënten (en subgroepen) die behandeld werden met cladribine tabletten (n=494 placebo, n=573 cladribine tabletten cumulatieve dosering tot 3,5 mg/kg, n=473 cladribine tabletten cumulatieve dosering tot 5,25 mg/kg).

De patiënten uit de ONWARD-studie die cladribine kregen of placebo, namen daarnaast Interferon beta (IFN-beta). NEDA werd gedefinieerd als het niet hebben van relapsen, geen 3-maandse bevestigde EDSS progressie, alsmede geen nieuwe of groeiende aankleurende T1 Gd+ lesies en geen aanwezigheid van nieuwe- of actieve T2 lesies.

Alle data van patiënten die NEDA bereikten tijdens de cladribine behandeling (tot 3,5 mg/kg cumulatieve dosering) of met placebo, werden door de onderzoekers vergeleken met behulp van odds ratios (OR) en 95% betrouwbaarheids-intervallen (95% BI). Ook werden de data van bepaalde subgroepen geanalyseerd. Deze subgroepen-analyse omvatte patiënten zonder T1 Gd+ lesies (n=759), of met 1 of meer T1 Gd+ lesies (n=308), of met een EDSS score ≤3,0 (n=653) of ≥3,5 (n=414). Aanvullende analyses werden verricht bij subgroepen patiënten waaronder subgroepen van patiënten met of zonder hoge ziekte-activiteit; 0 of ≥1 relaps in de voorafgaande 12 maanden; < 9 of ≥9 T2 lesies; wel of geen eerder gebruik van ziektemodificerende therapie (DMT), man- of vrouwzijn en het hebben van een leeftijd ≤40 of >40 jaar (deze laatste subgroepanalyses worden niet in deze samenvatting beschreven).

De gecombineerde data-analyse van de CLARITY en ONWARD-studies van in totaal 1.540 patiënten toont aan dat cladribine (tabletten tot cumulatieve dosering van 3,5 mg/kg, respectievelijk 5,25 mg/kg ) significant het percentage patiënten met actieve RMS dat NEDA bereikt, doet toenemen, vergeleken met placebo (p< 0,0001).
Vergelijkbare bevindingen werden gedaan binnen de subgroepen die geanalyseerd waren, hierbij inbegrepen patiënten met en zonder hoge ziekteactiviteit.
Voor elke subgroep was het percentage patiënten dat NEDA bereikte, hoger dan met placebo, indien de patiënten behandeld werden met cladribine 3,5 mg/kg tabletten.
Tevens bleek bij een vergelijking van de ‘composite NEDA score’ dat de kans (‘odds’) om ziekteactiviteitvrij te blijven significant hoger was met cladribine tabletten 3,5 mg/kg dan met placebo (p < 0,001 voor elke vergelijking). De enige uitzondering bleek de subgroep patiënten die geen relapsen in het voorgaande jaar ondervond, omdat het aantal patiënten van deze subgroep te laag bleek om goed te kunnen analyseren.
Vergelijkbare resultaten als bij de 3,5 mg/kg tabletten werden waargenomen in de subgroepen behandeld met de 5,25 mg/kg tabletten (data niet gepresenteerd op deze poster).

Conclusie

Een analyse van de gepoolde 2-jaars data van de CLARITY- en ONWARD-studies laat zien dat een behandeling met cladribine tabletten (tot cumulatieve dosering van 3,5 mg/kg en 5,25 mg/kg) leidt tot een significante toename van het percentage patiënten met NEDA vergeleken met placebo binnen een patiëntenpopulatie met actieve RMS. Dit significante voordeel gold ook voor de diverse subgroepen die behandeld werden met cladribine, vergeleken met placebo. Voor elke component van NEDA (dwz. patiënten die als relapsvrij gekenmerkt werden, 3 maanden bevestigd EDSS progressievrij, T1 Gd+ lesievrij, en vrij van actieve T2 lesies) bleek het percentage patiënten met NEDA significant hoger bij behandeling met cladribine dan bij behandeling met placebo.

Referentie

Giovannoni G, Montalban X, Hicking C, Dangond F. Benefits of cladribine tablets on the achievement of no evidence of disease activity (NEDA) status in patients with multiple sclerosis: analysis of pooled double-blind data from the CLARITY and ONWARD studies. ECTRIMS 2016, P641 (abstract no.601).

Spreker Gavin Giovannoni

 Giovannoni

Prof. Gavin Giovannoni, MD, PhD
neurologist, Queen Mary University of London, London, United Kingdom


Zie: Keyslides

Naar boven