preheader

header website

Alemtuzumab remt het verlies van hersenvolume gedurende 6 jaar na de eerste 2 kuren

Verlies van hersenvolume ('Brain Volume Loss’, BVL, een maat voor hersenatrofie) treedt aanzienlijk sneller op bij patiënten met Relapsing-Remitting MS (RR-MS) dan bij gezonde personen (0.5%-1.35% per jaar versus 0.1%-0.3% per jaar).

In de CARE-MS I- en CARE-MS II-studies vertoonden RR-MS patiënten die initieel behandeld werden met 2 kuren alemtuzumab 2 jaar na hun behandeling een significant betere uitkomst (zowel klinisch als op MRI), vergeleken met sc IFN beta-1a. De MRI-uitkomsten lieten bovendien een significante remming zien van het verlies van hersenvolume (BVL). Een extensiestudie toonde aan dat dit laatste effect duurzaam was en 5 jaar aanhield zonder een hernieuwde kuur met alemtuzumab na de eerste 2 kuren.

Tijdens ECTRIMS 2016 werden de uitkomsten van een nieuwe studie verricht door Traboulsee et al, aangaande de effectiviteit van alemtuzumab op BVL 6 jaar na de eerste 2 kuren gepresenteerd. In the CARE-MS-studies, kregen patiënten 2 kuren alemtuzumab 12 mg (op maand 0: 5 dagen lang; maand 12: 3 dagen lang). Patiënten die de studies voltooiden, konden opgenomen worden in een extensiestudie, waarbij ze bij een relaps of bij hernieuwde MRI-activiteit zonodig opnieuw alemtuzumab konden krijgen. Indien de onderzoekend arts dit nodig vond, was ook alternatieve ziektemodificerende medicatie beschikbaar. Zowel bij de start (Baseline, BL), als jaarlijks daarna, werden MRI scans uitgevoerd. De BVL werd bepaald door het meten van de relatieve verandering in de tijd van de parenchymale hersenfractie.

CARE-MS I-studie en BVL remming

In de CARE-MS I-studie werden 376 behandelingsnaïeve patiënten behandeld met 12 mg alemtuzumab, en van diegenen die deze studie voltooiden (n=367), ging 95% door naar de extensiestudie (n=349). Gedurende 6 jaar bleef 93% van deze patiënten in de studie.

De uitkomsten van de analyse van Traboulsee et al. laten zien dat alemtuzumab de BVL met 42% significant sterker remt dan subcutaan Interferon Beta-1a (sc IFNB-1a) aan het einde van de core CARE-MS I-studie (p < 0,0001). Dit remmend effect op het verlies van hersenvolume door alemtuzumab hield gedurende 6 jaar aan.

Eveneens remde alemtuzumab bij deze oorspronkelijk behandelingsnaïeve patiënten consistent de jaarlijkse mediane BVL gedurende 4 jaar na de eerste 2 kuren. De BVL bleef daarna eveneens laag gedurende het 5e en 6e jaar (zie Tabel 1).

Tabel 1. Jaarlijkse mediane BVL bij de oorspronkelijk behandelingsnaïeve patiënten die in de CARE-MS I-studie alemtuzumab kregen, zonder herbehandeling na initieel 2 kuren alemtuzumab op baseline.

Uitkomsten bij het CARE-MS I cohort
(core- en extensiestudie)
Verlies van hersenvolume (BVL) (in %)
Jaar 1 -0,59
Jaar 2 -0,25
Jaar 3 -0,19
Jaar 4 -0,14
Jaar 5 -0,20
Jaar 6 -0,17

 

 

 

 

 

 

 

 

CARE-MS II-studie en BVL remming

 In de CARE-MS II-studie kregen 435 in eerder behandelde patiënten met een relaps 12 mg alemtuzumab. Hiervan voltooiden 423 patiënten de studie. Van die laatste groep gingen 393 patiënten (n= 93%) door naar de extensiefase van de studie. Gedurende 6 jaar lang bleef  88% (n=344) van deze patiënten in de extensiestudie.

Ten tijde van afloop van de core CARE-MS II-studie, bleek alemtuzumab de BVL bij deze patiënten te remmen met 24% vergeleken met sc IFNB-1a (p=0,0121). Deze remming van de BVL met alemtuzumab bleef ook tijdens de extensiefase, tot aan 6 jaar, aanwezig.

Bij de met alemtuzumab behandelde patiënten nam de jaarlijkse mediane BVL gedurende de eerste 3 jaar na de 2 initiële alemtuzumab-kuren, progressief af en bleef laag in jaar 4, 5 en 6 (CARE MS-II cohort, zie Tabel 2).

Tabel 2. Jaarlijkse mediane BVL na 2 initiële kuren alemtuzumab, zonder herbehandeling, bij CARE-MS II-patiënten behandeld met alemtuzumab (dwz. patiënten die onvoldoende respons vertoonden op eerdere behandeling voor zij behandeld werden met alemtuzumab).

Uitkomsten bij het CARE-MS II cohort
(core- en extensiestudie)
Verlies van hersenvolume (BVL) (in %)
Jaar 1 -0,48
Jaar 2 -0,22
Jaar 3 -0,10
Jaar 4 -0,19
Jaar 5 -0,07
Jaar 6 -0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusies

De onderzoekers concluderen uit deze resultaten dat de remming van het verlies van hersenvolume (BVL) door alemtuzumab duurzaam is en gedurende 6 jaar aanhoudt na de eerste 2 kuren op baseline, zonder opnieuw te behandelen.
De mediane jaarlijkse BVL bleek ≤0.2% in jaar 3-6, terwijl ≥50% van de patiënten geen aanvullende behandelingen met alemtuzumab kregen na hun eerste 2 kuren alemtuzumab bij de start. ‘Alemtuzumab blijkt een duurzame remmende effectiviteit te hebben op het verlies van hersenvolume bij RR-MS zonder de noodzaak continu te behandelen,’ aldus de onderzoekers.

Referentie

Traboulsee A, Barnett M, Comi G, LaGanke C, Pelletier D, Rovira A, Schippling A, Margolin DH, Thangavelu K, Nakamura K, Arnold DL, on behalf of the CARE-MS I and CARE-MS II Investigators. Alemtuzumab durably slows brain volume loss over 6 years in the absence of continuous treatment in patients with active RRMS who were treatment-naive (CARE-MS I) or had an inadequate response to prior therapy (CARE-MS II). ECTRIMS congres 2016, Poster 1181. Deze bijdrage werd mede mogelijk gemaakt door Genzyme.

Spreker Anthony Traboulsee

 Traboulsee

Prof. Anthony Traboulsee
University of British Columbia, Vancouver, BC Canada


Zie: Keyslides

Naar boven