preheader
header

SELECTION-studie: 2 jaars-effectiviteit en bijwerkingenprofiel van daclizumab

Daclizumab is een gehumaniseerd monoclonaal antilichaam met specifieke affiniteit voor CD25, de alfa-subunit van de hoge affiniteit Interleukine-2 receptor. Een eerder uitgevoerde registratiestudie (SELECT-studie) evalueerde de effectiviteit van daclizumab (DAC) bij relapsing-remitting MS (RR-MS) patiënten met een hoge ziekteactiviteit. De SELECT-studie was een gerandomiseerde dubbelblinde placebo-gecontroleerde studie die een maandelijkse behandeling met subcutaan DAC 150 mg of 300 mg bij 594 patiënten met RR-MS evalueerde. Bij 88/594 patiënten was hoogactieve MS aanwezig (15%) en 30 personen dienden als placebogroep. De behandeling met DAC resulteerde in een hoog significante reductie van 50,5% in de 'Annualized Relapse Rate' (ARR) bij de groep met hoge ziekteactiviteit en van 51,4% in de groep zonder hoge ziekteactiviteit na 52 weken behandelen (p=0,0394, respectievelijk p<0,0001). Daarnaast werd een reductie van 75,9% van het gemiddelde aantal nieuwe of nieuwe groeiende T2 laesies bij week 52 in de groep met hoge ziekteactiviteit gevonden en een reductie van 72,6% in de andere groep (p<0,0001). Tenslotte was er sprake van een reductie van de invaliditeitsprogressie na drie maanden behandelen bij 88% bij patiënten met hoge ziekteactiviteit en van 46% bij patiënten zonder hoge ziekteactiviteit (p=0.0574, respectievelijk p=0.0383)(zie ook: poster 463 ECTRIMS 2012).1

De SELECTION-studie, eveneens gepresenteerd door G. Giovannoni tijdens ECTRIMS2012, is een 52-weken gerandomiseerde, dubbelblinde studie die zowel de effectiviteit en veiligheid van een verlengde behandeling met DAC evalueerde, als een 24-weken durende behandelstop.

Alle 517 patiënten (92%) die de 52-weken durende SELECT-studie hadden afgerond, werden geïncludeerd in deze nieuwe studie. De patiënten die in de SELECT-studie placebo kregen, ontvingen nu maandelijks 150 mg of 300 mg SC DAC (n=170).
De patiënten uit de actieve behandelgroepen in de SELECT-studie werden in de nieuwe studie gerandomiseerd naar een voortgezette behandeling met dezelfde dosering DAC of naar een 24-weken durende behandelstop (‘wash-out’ gevolgd door een herintroductie van DAC in de oorspronkelijke dosering).
Daar de effectiviteit van de hoge en lagere DAC-dosering eerder vergelijkbaar uitpakte, werden de resultaten gecombineerd in het eindrapport. De uitkomsten tonen aan dat 92% (n=474) van alle gerandomiseerde patiënten de nieuwe 52-weken durende behandelfase volbrachten.

Bij de patiënten die in het voorgaande jaar placebo kregen en nu DAC, was de ARR na 52 weken behandelen verminderd met 59% vergeleken met het voorgaande jaar (0,18 vs. 0,43; p<0,001). Tevens bleek het percentage patiënten met een bevestigde 3-maandse invaliditeitsprogressie met 50% gereduceerd vergeleken met het voorgaande jaar (5% vs. 10%; p=0,033).
Bij patiënten die continu DAC waren blijven gebruiken gedurende twee jaar, bleef de waargenomen ARR in het eerste jaar gelijk in het tweede jaar (0.148 vs. 0.165), terwijl er zich minder nieuwe/nieuwe groeiende T2 laesies voordeden in jaar 2 ten opzichte van jaar 1 (1,2 vs. 1,85; p=0,032). Na twee jaar behandelen met DAC was 88% van de patiënten vrij van bevestigde invaliditeitsprogressie.
Bij de groep die gerandomiseerd was naar staken van de therapie met DAC, trad geen ‘rebound’-effect op (gemiddelde Gd+ laesies voor de behandelstart vs. einde van de ‘wash-out’: 1,6 vs. 1,1). In de 300 mg DAC behandeling/stop-groep viel één dode tijdens de studieperiode als gevolg van autoimmuun-hepatitis. De incidenties van ernstige infecties en ernstige cutane bijwerkingen waren in de SELECTION-studie vergelijkbaar met de incidenties in de SELECT-studie (2% vs. 2%, respectievelijk 1% vs. 1%), terwijl verhogingen van AST/ALT > 5 x ULN minder vaak voorkwamen in de SELECTION-studie (1,5% vs. 4%). In de groep die continu behandeld bleven met de lage dosering DAC (150 mg), werden geen AST/ALT verhogingen waargenomen > 5 x ULN noch ernstige cutane bijwerkingen gedurende het tweede behandeljaar.
De onderzoekers concluderen dat de uitkomsten van de SELECTION-studie de effectiviteitsdata van de eerdere SELECT-studie bevestigen en aangeven dat de effectiviteit van DAC ook in het tweede behandeljaar behouden blijft. Het bijwerkingenprofiel zoals waargenomen in het tweede behandeljaar was vergelijkbaar met dat van het eerste jaar en er was tevens geen bewijs voor een ‘rebound-effect’ na een 24-weken durende ‘wash-out’ van de therapie.

Referenties

1. Giovannoni G, Gold R, Selmaj K, et al. Effect of daclizumab HYP treatment in highly active relapsingremitting multiple sclerosis: results from the SELECT study. ECTRIMS 2012, Lyon, Frankrijk. Poster 463. 2.Giovannoni G, Gold R, Selmaj K, et al. Primary results of the SELECTION trial of daclizumab HYP in relapsingmultiple sclerosis. ECTRIMS 2012, Lyon, Frankrijk. Abstract169.

Spreker Gavin Giovannoni

 Giovannoni

Gavin Giovannoni, MD, PhD,
Professor of Neurology,The London Centre for Neuroscience, Londen, UK


Zie: Keyslides

Naar boven