preheader
header

Fampridine verbetert bij 65% van MS patiënten de loopsnelheid na één jaar behandelen

In juli 2011 werd fampridine met vertraagde afgifte geregistreerd in de Europese Unie voor het verbeteren van het loopvermogen van patiënten met Multiple Sclerose (MS) en loopstoornissen (EDSS 4-7). Een nieuwe studie verricht bij een groep van 67 MS patiënten toont aan dat het door de patiënten zelf gerapporteerde loopvermogen was toegenomen bij 65,2% van de onderzochte patiënten vergeleken met uitgangswaarden. In totaal 47,8% respectievelijk 30,4% van de patiënten liep ≥ 10%, respectievelijk ≥20% sneller. Het loopvermogen op de '12-item Multiple Sclerosis Walking Scale' (MSWS-12 schaal) nam met meer dan tien punten toe na twaalf maanden continu behandelen, een klinisch relevante uitkomst.

Twee eerdere fase III-studies met fampridine toonden aan dat een behandeling met fampridine gedurende negen of veertien weken resulteerde in significante verbetering van het lopen van MS patiënten (zoals de loopsnelheid).1,2

Het doel van deze nieuwe studie was het bepalen van de langetermijn effecten van fampridine tabletten met vertraagde afgifte in de dagelijkse klinische praktijk bij mensen met MS met loopproblemen.

In totaal 67 MS patiënten startten de behandeling met fampridine 10 mg tweemaal daags oraal (69% vrouwen, gemiddelde duur van de MS was 16,5 jaar, 25% had relapsing-remitting MS (RR-MS), 51% secundair progressieve MS (SP-MS) en 24% primair progressieve MS (PP-MS); gemiddelde EDSS was 4,8; huidige behandeling was bij 51% immunomodulantia, 52% nam medicaties tegen spasmen en 63% kreeg revalidatietherapie). Van de oorspronkelijk ingesloten 67 patiënten waren 52 patiënten na drie maanden nog in de studie, 48 patiënten nog na zes maanden en 23 patiënten nog na twaalf maanden.

Bij aanvang van de studie, na vier weken alsmede na drie, zes, negen en twaalf maanden werden de volgende uitkomstparameters geëvalueerd bij responderende patiënten: EDSS, bijwerkingenprofiel, Timed 25-foot Walk (T25FW; dit werd ook op video vastgelegd), de MSWS-12, Health Related EuroQuality of Life 5D (EQ-5D) en de Fatique Severity Scale (FSS) en nieuwe, gelijktijdig gebruikte medicaties /behandelingen (waaronder bijvoorbeeld fysiotherapie).

De uitkomsten laten zien dat na vier weken 50,7% en 32,8% van de patiënten respondeerden met een verbetering van ≥ 10% respectievelijk ≥ 20% in loopsnelheid gemeten met behulp van de T25FW. De eerste verbeteringen met fampridine werden al na twee weken behandelen gezien. In totaal 65,7% van de patiënten rapporteerden een verbetering van het lopen vergeleken met uitgangswaarden. Na twaalf maanden continu behandelden liepen 47,8% respectievelijk 30,4% van de patiënten ≥10%, respectievelijk ≥ 20% sneller, en 65,2% van de patiënten gaf zelf aan dat hun loopvermogen aanzienlijk was verbeterd tijdens behandeling vergeleken met uitgangswaarden. Op de MSWS-12 schaal werd een verbetering gezien van meer dan 10 punten na twaalf maanden behandelen met fampridine, wat de drempel van 4-6 punten verschil, die geldt voor een klinische relevant effect, welke in eerdere fase III-studies is gehanteerd, ruim te boven gaat. De EDSS van responderende patiënten bleef stabiel tijdens de studieperiode (na twaalf maanden was de gemiddelde EDSS-waarde 4,8) en tevens verminderde de vermoeidheid ervaren door patiënten (de gemiddelde FSS score nam af met 0,7 punten, vanaf uitgangswaarde van 5,2 naar 4,5 na twaalf maanden).

De auteurs concluderen dat een behandeling met fampridine 10 mg tweemaaldaags met vertraagde afgifte resulteert in een reproduceerbare, aanhoudende en klinisch relevante verbetering van het loopvermogen van MS patiënten.

Referentie

1. Goodman AD, Brown TR, Edwards KR, et al. A Phase III trial of extended release oral dalfampridine in Multiple Sclerosis.Ann Neurol 2010;68:494-502.
2.Goodman AD, Brown TR, Krupp LB, et al. Sustained release oral fampridine in Multiple Sclerosis: a randomised, double-blind controlled trial. Lancet 2009;373:732-738.
3.Prugger M, Berger T. PR-Fampridine and improvement of walking:it’s clinically meaningful in daily practice. ECTRIMS 2012, Lyon, Frankrijk. Poster 572.

Spreker Thomas Berger

 Berger

Thomas Berger, MD, PhD,
Innsbrück Medical University, Oostenrijk


Zie: Keyslides

Naar boven