preheader tnn

Celgene

Hippocampusatrofie als biomarker bij subklinisch geheugenverlies

Met verbeterende MRI-technieken wordt het mogelijk om hippocampusatrofie beter te bepalen. Italiaanse onderzoekers keken naar het volume van de hippocampus bij patiënten met een milde cognitieve stoornis en zagen een verband met verbaal geheugen.

Vasculaire milde cognitieve stoornis (VMCI) kan zich in een later stadium ontwikkelen tot vasculaire dementie. In eerdere studies is gesuggereerd dat hippocampusatrofie op basis van MRI een mogelijke biomarker is voor neurodegeneratie bij VCMI. Het doel in de huidige studie was om vast te stellen of er sprake is van hippocampusatrofie bij VCMI, of het correleert met cognitieve stoornissen en of er een direct verband is met vasculaire risicofactoren. Hiertoe werden 108 patiënten, met de klinische diagnose MCI en aanwijzingen voor wittestoflaesies, uit de VCMI-Tuscany-studie onderworpen aan een uitgebreide neuropsychologische testbatterij en kregen zij een MRI van het brein. Het hippocampusvolume werd berekend met behulp van de ‘FMRIB Integrated Registration and Segmentation Tool’ (FIRST). De gevonden hippocampusvolumes werden vergeleken met waarden uit een cohort met 5.139 gezonde controles. De 108 patiënten werden geclassificeerd als ‘geen atrofie’ als het volume van de hippocampus zich binnen 1 standaarddeviatie van het referentiecohort bevond, als ‘milde atrofie’ wanneer het volume tussen 1 en 2 standaarddeviaties kleiner was dan het referentiecohort, en als ‘matig-ernstige atrofie’ in het geval van een meer dan 2 standaarddeviaties kleiner hippocampusvolume.

Bij 65% van de patiënten was sprake van geen atrofie. Voor milde en matig-ernstige atrofie waren deze percentages respectievelijk 23% en 12%. De onderzoekers vonden een duidelijk verband tussen de mate van atrofie en scores op verbale geheugentesten, zoals de Rey-AVLT (direct en delayed, beiden p<0,001). Van de bepaalde vasculaire risicofactoren werd alleen bij roken een verband gevonden met de hippocampusatrofie.

Vasculaire risicofactoren, met name roken, spelen mogelijk een rol in de pathogenese van atrofie van de hippocampus. Cognitieve achteruitgang kan daarvan een gevolg zijn. De onderzoekers geven aan dat hippocampusatrofie weliswaar niet specifiek is voor VMCI, maar dat het in combinatie met andere parameters het een mogelijk ongunstige biomarker kan zijn voor het ziekteverloop bij patiënten met VCMI.

Referentie

1. Cortese R, Giorgio A, Sollazzo MT, et al. Hippocampal atrophy in vascular MCI as biomarker of subclinical memory impairment. Gepresenteerd tijdens EAN 2020; abstract O2027.

Spreker Rosa Cortese

cortese

Rosa Cortese, MD, PhD, University of Siena, Italië


Zie: keyslides

Spreker Bardia Nourbakhsh

Bardia Nourbakhsh

Bardia Nourbakhsh, MD, Johns Hopkins University, Baltimore, Verenigde Staten.


Zie: keyslides

Spreker Bardia Nourbakhsh

Bardia Nourbakhsh

Bardia Nourbakhsh, MD, Johns Hopkins University, Baltimore, Verenigde Staten.


Zie: Presentatie

Spreker Krzysztof Selmaj

Krzysztof Selmaj

Prof. dr. Krzysztof Selmaj, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Polen


Zie: keyslides

Spreker Krzysztof Selmaj

Krzysztof Selmaj

Prof. dr. Krzysztof Selmaj, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Polen


Zie: Presentatie

Spreker Daniela Pimentel Maldonado

Daniela Pimentel Maldonado

Daniela Pimentel Maldonado, MD, Johns Hopkins University, Baltimore, Verenigde Staten


Zie: keyslides

Spreker Daniela Pimentel Maldonado

Daniela Pimentel Maldonado

Daniela Pimentel Maldonado, MD, Johns Hopkins University, Baltimore, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Omar Al-Louzi

Omar Al-Louzi

Omar Al-Louzi, MD, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, Bethesda, Verenigde Staten


Zie: keyslides

Spreker Omar Al-Louzi

Omar Al-Louzi

Omar Al-Louzi, MD, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, Bethesda, Verenigde Staten


Zie: Presentatie

Spreker Adil Harroud

Adil Harroud

Adil Harroud, MD, University of California San Francisco, Verenigde Staten


Zie: keyslides

Spreker Adil Harroud

Adil Harroud

Adil Harroud, MD, University of California San Francisco, Verenigde Staten


Zie: presentatie

Spreker Sean Pittock

Sean Pittock

Sean Pittock, MD, Mayo Clinic, Rochester, NY, Verenigde Staten


Zie: keyslides

Spreker Sean Pittock

Sean Pittock

Sean Pittock, MD, Mayo Clinic, Rochester, NY, Verenigde Staten


Zie: presentatie

Spreker Lana Zhovtis Ryerson

Lana Zhovtis Ryerson

Lana Zhovtis Ryerson, MD, NYU Langone Health, New York, Verenigde Staten


Zie: keyslides

Spreker Lana Zhovtis Ryerson

Lana Zhovtis Ryerson

Lana Zhovtis Ryerson, MD, NYU Langone Health, New York, Verenigde Staten


Zie: presentatie

Spreker Mikaël Cohen

Mikaël Cohen

Mikaël Cohen, MD, Hôpital Pasteur, CHU, Nice, Frankrijk


Zie: keyslides

Spreker Mikaël Cohen

Mikaël Cohen

Mikaël Cohen, MD, Hôpital Pasteur, CHU, Nice, Frankrijk


Zie: presentatie

Spreker Steve Simpson-Yap

Steve Simpson-Yap

Steve Simpson-Yap, PhD, University of Melbourne, Australië


Zie: keyslides

Spreker Steve Simpson-Yap

Steve Simpson-Yap

Steve Simpson-Yap, PhD, University of Melbourne, Australië


Zie: Presentatie

Spreker William Brown

William Brown

William Brown, University of Cambridge, Verenigd Koninkrijk


Zie: keyslides

Spreker William Brown

William Brown

William Brown, University of Cambridge, Verenigd Koninkrijk


Zie: presentatie

Spreker Melanie Lohrberg

Melanie Lohrberg

Melanie Lohrberg, University Medical Center Göttingen, Duitsland


Zie: keyslides

Spreker Melanie Lohrberg

Melanie Lohrberg

Melanie Lohrberg, University Medical Center Göttingen, Duitsland


Zie: presentatie

Spreker Mary Horton

Mary Horton

Mary Horton, MSc, University of California, Berkeley, Verenigde Staten


Zie: keyslides

Spreker Mary Horton

Mary Horton

Mary Horton, MSc, University of California, Berkeley, Verenigde Staten


Zie: presentatie

Spreker Daniela Pimentel Maldonado

Daniela Pimentel Maldonado

Daniela Pimentel Maldonado, MD, Johns Hopkins University, Baltimore, Verenigde Staten


Zie: keyslides

Spreker Daniela Pimentel Maldonado

Daniela Pimentel Maldonado

Daniela Pimentel Maldonado, MD, Johns Hopkins University, Baltimore, Verenigde Staten


Zie: presentatie

Spreker William Brown

William Brown

William Brown, University of Cambridge, Verenigd Koninkrijk


Zie: keyslides

Spreker William Brown

William Brown

William Brown, University of Cambridge, Verenigd Koninkrijk


Zie: presentatie

Spreker Lana Zhovtis Ryerson

Lana Zhovtis Ryerson

Lana Zhovtis Ryerson, MD, NYU Langone Health, New York, Verenigde Staten


Zie: keyslides

Spreker Lana Zhovtis Ryerson

Lana Zhovtis Ryerson

Lana Zhovtis Ryerson, MD, NYU Langone Health, New York, Verenigde Staten


Zie: presentatie

Spreker Adil Harroud

Adil Harroud

Adil Harroud, MD, University of California San Francisco, Verenigde Staten


Zie: keyslides

Spreker Adil Harroud

Adil Harroud

Adil Harroud, MD, University of California San Francisco, Verenigde Staten


Zie: presentatie

Naar boven