preheader tnn

Preventie van postdurale punctiehoofdpijn door gebruik atraumatische 22G-naald

Een van de risico’s van een lumbaalpunctie is het optreden van postdurale punctiehoofdpijn. Salzer en zijn collega’s hebben het effect van naaldgrootte, naaldontwerp en re-insertie van de introducer voor het terugtrekken van de naald onderzocht op het ontstaan van postdurale punctiehoofdpijn (‘post dural puncture headache’, PDPH).

In deze studie zijn 952 patiënten gerandomiseerd tussen 3 naaldtypes: atraumtische 22 Gauge (G)-, atraumatische 25G- en traumatische 25G-naald. Ook is bij elk van deze naalden het effect van re-insertie van de introducer voor het terugtrekken van de naald onderzocht. Het optreden van PDPH werd bepaald tijdens een telefonisch consult 5 dagen na de lumbaalpunctie. Dit consult werd herhaald tot de hoofdpijn verdwenen was.

De mediane leeftijd van de patiënten was 51,1 jaar en 53,6% van de patiënten was vrouw. Uit de resultaten bleek dat de atraumatische 25G-naald een lager risico gaf op hoofdpijn in vergelijking met de atraumatische 22G-naald; bij respectievelijk  22,0% (69/314) en 30,2% (98/324) van de patiënten trad PDPH op (OR [95%BI]: 0,65 [0,45-0,93]; p=0,017). Een vergelijkbaar voordeel van de atraumatische 25G-naald werd ook gevonden in vergelijking met de traumatische 25G-naald waar bij 32,8% van de patiënten PDHD optrad (OR [95%BI]: 0,58 [0,40–0,82]; p=0,002). Het voordeel van het gebruik van de atraumatische 25G-naald was het meest duidelijk bij patiënten ouder dan 60 jaar. Re-insertie van de introducer voor het terugtrekken van de naald gaf geen verminderd risico op PDPH: 26,3% (125/475) versus 30,4% (145/477); OR (95%BI): 0,82 (0,62–1,1). Dit gold voor elk naaldtype gebruikt in deze studie.

Concluderend kan gesteld worden dat het gebruik van atraumatische kleinere naalden het risico op PDPH vermindert. Re-insertie van de introducer voor het terugtrekken had geen effect op het onstaan van PDPH. De onderzoekers adviseerden dit dus ook niet te doen, in verband met een theoretisch risico op infecties.

Referentie

Salzer J, Granåsen G, Sundstrom P, et al. Prevention of post-dural puncture headache – a randomized controlled trial. Gepresenteerd tijdens EAN 2020; abstract O1020.

Spreker Jonatan Salzer

Salzer

Dr. Jonatan Salzer, MD, Umeå University, Umeå, Sweden


Zie: keyslides

Naar boven