preheader tnn

50942 1 Biogen Fran Banners 700x175 MSL digitaal retina

Pijnprikkel bij kanteltafeltest verhoogt testsensitiviteit

Adamec en collega’s vergeleken twee protocollen voor de kanteltafeltest ter evaluatie van tijdelijk verlies van bewustzijn bij reflex syncope. Zij kwamen tot de conclusie dat het toevoegen van een pijnprikkel in de 10e minuut de sensitiviteit van de test verhoogde met 28%.

Syncope is een veelvoorkomend fenomeen. Een derde van de bevolking maakt een syncope mee tijdens zijn of haar leven. Als sprake is van initiële orthostatische hypotensie, late orthostatische hypotensie, onbegrepen syncope met vermoeden orthostatische hypotensie of sinus carotis hypersensiviteit kan een kanteltafeltest een zinvolle diagnostische test zijn. De kanteltafeltest kent niet altijd dezelfde parameters. Er worden verschillende tijden gebruikt en er is variatie in het gebruik van provocaties tijdens de test. Tijdens EAN presenteerde Adamec de resultaten van een studie waarbij twee protocollen werden vergeleken: een zonder en een met provocatie in de vorm van een sterke pijnprikkel.

Voor deze studie werden patiënten gerekruteerd met de definitieve klinische diagnose reflex syncope. Zij werden gerandomiseerd (4:1) toegewezen aan een van twee protocollen. Bij protocol A werd de patiënt voor een periode van maximaal 10 minuten onder een hoek van 70° gebracht. Als er op dat moment geen symptomen waren, werd een pijnprikkel toegediend door insertie van een 0,7mm naald subcutaan in het dorsum van de hand voor een duur van 30 seconden. Vervolgens werd de patiënt in de 70°-stand gehouden totdat symptomen zich voordeden of de maximale duur van    een additionele 30 minuten was bereikt. Het standaardprotocol B bestond uit 40 minuten kanteling zonder provocatie.

Van de 108 patiënten werden 84 toegewezen aan protocol A en 24 aan protocol B. Leeftijd, geslacht en mediaan aantal eerder doorgemaakte syncopes waren gelijk in beide groepen. Syncope kwam vaker voor bij protocol A (66/84) vergeleken met protocol B (12/24; p=0,009). Het mediane tijdstip van de syncope was in protocol A na 12 minuten (bereik: 3 tot 37 minuten). Voor protocol B was dit niet statistisch significant langer met 17,7 minuten (bereik: 3-40 minuten). Door het hogere percentage syncopes in protocol A was de gemiddelde duur van het protocol wel significant korter (13,5 minuten) in vergelijking met protocol B (38,5 minuten; p=0,004).

De onderzoekers concluderen dat het toevoegen van een pijnlijke provocatie in de 10e minuut de sensitiviteit van de kanteltafeltest significant verhoogt.

Referentie

1. Adamec I, Junaković A, Crnošija L, et el. Pain provocation during the tilt-table test in the diagnosis of reflex syncope. Gepresenteerd tijdens EAN 2020; abstract EPR1010.

Spreker Ivan Adamec

Adamec

Ivan Adamec, MD, PhD, Dept. Neurologie, University Hospital Centre Zagreb, Kroatië


Zie: keyslides

Naar boven