preheader tnn

Case report: behandeling met IL-7 bij progressieve multifocale leuko-encephalopathie

Progressieve multifocale leuko-encephalopathie (PML) is een levensbedreigende herseninfectie veroorzaakt door heractivering van het ‘John Cunningham’-polyomavirus (JCPyV). Vooral immuungecompromitteerde patiënten lopen een verhoogd risico. Eerder werd een PML-patiënt met succes behandeld met interleukine-7 (IL-7). Prof. Alstadhaug presenteerde tijdens de EAN 2020 een tweede patiëntcasus bij wie behandeling met IL-7 effectief is gebleken.

Bij de meeste PML-patiënten zijn minder circulerende CD4+ en CD8+ T-cellen aanwezig, of wordt er een verlies van functie van deze cellen gevonden. Hierdoor is de cellulaire immuunrespons niet in staat de JCPyV-infectie te bestrijden. Er worden geen JCPyV-specifieke T-cellen gevonden en/of de T-cellen brengen PD-1 verhoogd tot expressie, waardoor er minder activatie van antigeenpresenterende cellen plaatsvindt en er minder cytokines worden geproduceerd. Er is dan dus sprake van T-celuitputting. IL-7, een cytokine essentieel voor T-celproliferatie, zou mogelijk de balans kunnen laten omslaan waardoor de infectie bestreden kan worden.

Een 77-jarige vrouw die 25 jaar eerder behandeld werd met corticosteroïden voor pulmonale sarcoïdose kwam naar het ziekenhuis met een linkszijdige hemiparese. Bij het eerste onderzoek lieten bloed- en CSF-samples geen infectie of immuundeficiëntie zien. Ze werd behandeld voor een verondersteld subacuut infarct. Ruim een maand later was ze niet in staat te lopen zonder hulp en was sprake van apraxie. De analyse van CSF toonde JCPyV-DNA aan (24 kopieën/ml). Ook waren de T-cellen in aantal afgenomen. De diagnose luidde PML met ideopathische CD4+ en CD8+ T-lymfocytopenie. Uit een CT-scan bleek verder dat ze stadium IV pulmonale sarcoïdose had. Ze werd behandeld met mirtazapine (eenmaaldaags 45 mg).

Ruim een maand later vertoonde de patiënt echter klinische en radiologische progressie; ze werd afhankelijk van een rolstoel. Ze werd vervolgens behandeld met 4 injecties recombinant humaan IL-7 (10 μg/kg). Een maand later vertoonde de patiënt de eerste signalen van herstel. Zowel klinisch als radiologisch werden er verbeteringen gezien die gepaard gingen met een toename van perifere lymphocyten en een afname in PD-1 expressie. Ook werd er virale klaring van de CSF gezien en een herhaalde FDG-PET-scan duidde op remyelinisatie.

Concluderend stelden de onderzoekers dat ‘op maat’ behandeling met IL-7 om een infectie met JCPyV te bestrijden veelbelovend is.

Referentie

Alstadhaug K, Rinaldo C, Osnes L, et al. Progressive multifocal leukoencephalopathy associated with lymphopenia and T-cell exhaustion successfully treated with interleukin-7. Gepresenteerd tijdens EAN 2020; abstract O1001.

Spreker Karl Bjornar Alstadhaug

Alstadhaug

Prof. Karl Bjornar Alstadhaug, MD, Nordland Hospital Trust, Bodø, Norway


Zie: keyslides

Naar boven