preheader tnn


De invloed van cardiovasculaire risicofactoren op de acute behandeling van migraine met lasmiditan

Twee fase III-studies hebben reeds de effectiviteit van lasmiditan als acute behandeling van migraine aangetoond. Shapiro en collega’s rapporteerden tijdens EAN 2019 de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van lasmiditan bij migrainepatiënten met cardiovasculaire risicofactoren. De effectiviteit van lasmiditan werd niet beïnvloed door de aanwezigheid van cardiovasculaire risicofactoren. Er was een kleine, maar significante verhoging van de frequentie van hartritmestoornissen in de lasmiditan-groep vergeleken met placebo. Verder waren er geen significante verschillen tussen placebo en lasmiditan in de frequentie van cardiovasculaire behandelingsgerelateerde bijwerkingen.

Achtergrond

Migraine is een onafhankelijke risicofactor voor cardiovasculaire (CV) aandoeningen. Lasmiditan is een 5-hydroxytryptamine-1F (5-HT1F) receptoragonist, die zich selectief richt op neuronen in het centrale en perifere trigeminale systeem, waardoor de afgifte van neuropeptiden daalt en pijnroutes worden geremd. In tegenstelling tot andere acute behandelingen voor migraine veroorzaakt lasmiditan geen vasoconstrictie. Shapiro en collega’s rapporteerden tijdens EAN 2019 de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van lasmiditan bij migrainepatiënten met cardiovasculaire risicofactoren (CVRF’s).1

Studie-opzet

De 2 fase III-studies SAMURAI en SPARTAN hebben reeds effectiviteit van lasmiditan aangetoond.2,3 Dit waren gerandomiseerde, dubbelblinde en placebogecontroleerde studies, waarbij een migraineaanval bij volwassenen werd behandeld met 50 mg, 100 mg of 200 mg lasmiditan. In beide studies waren er na 2 uur significant meer patiënten vrij van hoofdpijn en vrij van de vervelendste symptomen (‘most bothersome symptoms’, MBS) in de lasmiditan-groep vergeleken met de placebogroep. In beide studies werden patiënten met CVRF’s geïncludeerd. In de SPARTAN-studie werden daarnaast patiënten met coronaire hartziekte, klinisch significante aritmieën en ongecontroleerde hypertensie toegelaten. Uit de studiepopulaties van deze studies werden subgroepen van patiënten met en zonder CVRF’s geanalyseerd. Zes relevante CVRF’s werden geïdentificeerd op basis van de American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guideline: leeftijd >40 jaar, zelf gerapporteerde diagnose van diabetes, huidige roker, baseline totaal cholesterol ≥240 mg/dl, baseline HDL-cholesterol <40 mg/dl bij mannen en <50 mg/dl bij vrouwen, baseline systolische bloeddruk ≥ 140 mm Hg en/of een zelf gerapporteerde medische geschiedenis van hoge bloeddruk.

Voor de effectiviteit werd gekeken naar het aantal patiënten dat vrij was van migrainepijn na 2 uur en het aantal patiënten dat vrij was van MBS na 2 uur voor de subgroep met 0 of 1 CVRF en de subgroep met 2 of meer CVRF’s. Verder werd er gekeken naar CV-behandelingsgerelateerde bijwerkingen.

Resultaten

Bijna 80% van de patiënten had tenminste 1 CVRF en meer dan 40% van de patiënten had minstens 2 CVRF’s op baseline. De frequentie van CVRF kwam evenveel voor bij beide behandelgroepen. Het aantal patiënten dat na 2 uur migrainepijnvrij of MBS-vrij was, was gelijk voor patiënten met 0 of 1 CVRF en patiënten met 2 of meer CVRF’s. De aanwezigheid van CVRF’s had dus geen invloed op de effectiviteitsresultaten.

In de lasmiditangroep was er een verhoogde frequentie van hartritmestoornissen (OR 3,59 [95%-BI 1,09-11,79]; p=0,02), voornamelijk hartkloppingen en tachycardie, vergeleken met de placebogroep. Het aantal CVRF’s was niet van invloed op de frequentie van CV-behandelingsgerelateerde bijwerkingen. Bovendien was een geschiedenis van migraine met aura niet gerelateerd aan het voorkomen van CV-behandelingsgerelateerde bijwerkingen.

Conclusie

De effectiviteit van lasmiditan als acute behandeling voor migraine werd niet beïnvloed door de aanwezigheid van CVRF’s. Er was een kleine, maar significante verhoging van de frequentie van hartritmestoornissen in de lasmiditan-groep vergeleken met placebo. Verder waren er geen significante verschillen tussen placebo en lasmiditan in de frequentie van CV-behandelingsgerelateerde bijwerkingen.

Referentie

  1. Hochstetler HM, Dennehy EB, Khanna R, et al. Safety and efficacy of lasmiditan in patients with cardiovascular risk factors: results from two phase 3 trials for acute treatment of migraine. Gepresenteerd tijdens EAN 2019, abstract O2205.
  2. Kuca B, Silberstein SD, Wietecha L, et al. Lasmiditan is an effective acute treatment for migraine: A phase 3 randomized study. Neurology 2018;91:e2222-32.
  3. Goadsby PJ, Wietecha L, Dennehy EB, et al. Phase 3 randomized, placebo-controlled, double-blind study of lasmiditan for acute treatment of migraine. Brain 2019; doi:10.1093/brain/awz134.

Spreker Robert Shapiro

Shapiro

Dr. Robert E. Shapiro, University of Vermont Medical Center, Burlington, VT, VS

Spreker Dimitrios Karussis

Karussis1

Prof. dr. Dimitrios Karussis, Hadassah University Hospital Jerusalem, Ein-Kerem, Israël

Zie ook: Presentatie

Spreker Dimitrios Karussis

Karussis1

Prof. dr. Dimitrios Karussis, Hadassah University Hospital Jerusalem, Ein-Kerem, Israël

Zie ook: Keyslides

Spreker Matteo Tonietto

Tonietto

Dr. Matteo Tonietto, L'Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière, Parijs, Frankrijk

Zie ook: Keyslides

Spreker Matteo Tonietto

Tonietto

Dr. Matteo Tonietto, L'Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière, Parijs, Frankrijk

Zie ook: Presentatie

Spreker Ludwig Kappos

Kappos

Prof. dr. Ludwig Kappos, University Hospital Basel, Zwitserland

Zie ook: Keyslides

Spreker Ludwig Kappos

Kappos

Prof. dr. Ludwig Kappos, University Hospital Basel, Zwitserland

Zie ook: Presentatie

Spreker Fredrik Piehl

Piehl

Prof. dr. Fredrik Piehl, Karolinska University Hospital, Stockholm, Zweden

Zie ook: Keyslides

Spreker Fredrik Piehl

Piehl

Prof. dr. Fredrik Piehl, Karolinska University Hospital, Stockholm, Zweden

Zie ook: Presentatie

Spreker Patrick Vermersch

Vermersch

Prof. dr. Patrick Vermersch, University of Lille, Frankrijk

Zie ook: Keyslides

Spreker Patrick Vermersch

Vermersch

Prof. dr. Patrick Vermersch, University of Lille, Frankrijk

Zie ook: Presentatie

Spreker Thecla van Wageningen

Wageningen

Thecla van Wageningen, MSc, Amsterdam UMC, locatie VU Medisch Centrum, Amsterdam

Spreker Thecla van Wageningen

Wageningen

Thecla van Wageningen, MSc, Amsterdam UMC, locatie VU Medisch Centrum, Amsterdam

Zie ook: Presentatie

Spreker Anne-Katrin Pröbstel

Probstel

Dr. Anne-Katrin Pröbstel, Weill Institute for Neurosciences, San Francisco, CA, Verenigde Staten

Zie ook: Keyslides

Spreker Anne-Katrin Pröbstel

Probstel

Dr. Anne-Katrin Pröbstel, Weill Institute for Neurosciences, San Francisco, CA, Verenigde Staten

Zie ook: Presentatie

Spreker Roshan das Nair

Nair

Prof. dr. Roshan das Nair, University of Nottingham, Verenigd Koninkrijk

Zie ook: Keyslides

Spreker Roshan das Nair

Nair

Prof. dr. Roshan das Nair, University of Nottingham, Verenigd Koninkrijk

Zie ook: Presentatie

Spreker Stephen Hauser

Hauser

Stephen Hauser, MD, University of California, San Francisco, CA, Verenigde Staten

Zie ook: Keyslides

Spreker Stephen Hauser

Hauser

Stephen Hauser, MD, University of California, San Francisco, CA, Verenigde Staten

Zie ook: Presentatie

Spreker Andreas Lutterotti

Lutterotti

Dr. Andreas Lutterotti, University Hospital Zurich, Zwitserland

Zie ook: Keyslides

Spreker Andreas Lutterotti

Lutterotti

Dr. Andreas Lutterotti, University Hospital Zurich, Zwitserland

Zie ook: Presentatie

Spreker Kjetil Bjornevik

Bjornevik

Dr. Kjetil Bjornevik, Harvard University, Boston, MA, Verenigde Staten

Zie ook: Keyslides

Spreker Kjetil Bjornevik

Bjornevik

Dr. Kjetil Bjornevik, Harvard University, Boston, MA, Verenigde Staten

Zie ook: Presentatie

Spreker Liesbet Peeters

Peeters

Dr. Liesbet Peeters, Hasselt University, België

Zie ook: Keyslides

Spreker Liesbet Peeters

Peeters

Dr. Liesbet Peeters, Hasselt University, België

Zie ook: Presentatie

Spreker Ludwig Kappos

Kappos

Prof. dr. Ludwig Kappos, University Hospital Basel, Zwitserland

Zie ook: Keyslides

Spreker Ludwig Kappos

Kappos

Prof. dr. Ludwig Kappos, University Hospital Basel, Zwitserland

Zie ook: Presentatie

Spreker Stephen Hauser

Hauser

Stephen Hauser, MD, University of California, San Francisco, CA, Verenigde Staten

Zie ook: Keyslides

Spreker Stephen Hauser

Hauser

Stephen Hauser, MD, University of California, San Francisco, CA, Verenigde Staten

Zie ook: Presentatie

Spreker Patrick Vermersch

Vermersch

Prof. dr. Patrick Vermersch, University of Lille, Frankrijk

Zie ook: Keyslides

Spreker Patrick Vermersch

Vermersch

Prof. dr. Patrick Vermersch, University of Lille, Frankrijk

Zie ook: Presentatie

Spreker Dimitrios Karussis

Karussis1

Prof. dr. Dimitrios Karussis, Hadassah University Hospital Jerusalem, Ein-Kerem, Israël

Zie ook: Keyslides

Spreker Dimitrios Karussis

Karussis1

Prof. dr. Dimitrios Karussis, Hadassah University Hospital Jerusalem, Ein-Kerem, Israël

Zie ook: Presentatie

Naar boven