preheader tnn


Levetiracetam inferieur aan valproaat bij nieuw gediagnosticeerde gegeneraliseerde en ongeclassificeerde epilepsiepatiënten

In de SANAD II-studie werd een cohort met nieuw gediagnosticeerde gegeneraliseerde en ongeclassificeerde epilepsiepatiënten gerandomiseerd naar valproaat of levetiracetam. Voor de tijd tot aan 12 maanden remissie bleek levetiracetam niet non-inferieur aan valproaat. Levetiracetam was inferieur aan valproaat voor de tijd tot aan het falen van de behandeling, de tijd tot aan 24 maanden remissie en de tijd tot aan de eerste epileptische aanval.

Achtergrond

De behandelkeuze bij nieuw gediagnosticeerde epilepsie zou volgens prof. dr. Marson meer moeten worden gestuurd door gerandomiseerde studies naar de langetermijneffecten van de behandeling. Momenteel zijn er echter nog weinig van dergelijke studies. Het onderzoek ‘Standard and New Antiepileptic Drugs II’ (SANAD II) onderzocht de langetermijneffecten van levetiracetam en valproaat bij nieuwe gediagnosticeerde gegeneraliseerde en ongeclassificeerde epilepsiepatiënten.

Studie-opzet

SANAD II was opgezet als een non-inferioriteitsonderzoek. Indien het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de HR de vastgestelde limiet van 1,314 niet overschrijdt, is er sprake van non-inferioriteit. Geïncludeerde patiënten waren 5 jaar of ouder. De primaire uitkomstmaat was de tijd tot aan 12 maanden remissie. Secundaire uitkomstmaten waren de tijd tot aan het falen van de behandeling, de tijd tot aan de eerste aanval en de tijd tot aan 24 maanden remissie.

Resultaten

In totaal werden 520 patiënten met gegeneraliseerde (n=396) of ongeclassificeerde (n=124) epilepsie 1:1 gerandomiseerd naar behandeling met valproaat of levetiracetam. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 13,9 (5,0-94,4) jaar.

In de levetiracetamgroep had 24% een onmiddellijke 12 maanden remissie vergeleken met 33% in de valproaatgroep (HR 1,19 [95%-BI 0,96-1,47]). Dit verschil was niet significant. De tijd tot aan het falen van de behandeling was daarentegen wel significant hoger met levetiracetam vergeleken met valproaat (HR 0,65 [95%-BI 0,50-0,83]). Dit was met name te wijten aan het falen van een adequate behandeling van epileptische aanvallen (HR 0,434 [95%-BI 0,297-0,635]).

Zowel de tijd tot aan de eerste aanval (HR 0,817 [95%-BI 0,669-0,999]) als de tijd tot aan 24 maanden remissie (HR 1,425 [95%-BI 1,059-1,918]) waren significant in het voordeel van valproaat vergeleken met levetiracetam.

Conclusie

In de SANAD II-studie werd een cohort met nieuw gediagnosticeerde gegeneraliseerde en ongeclassificeerde epilepsiepatiënten gerandomiseerd. Voor de tijd tot aan 12 maanden remissie bleek levetiracetam niet non-inferieur aan valproaat. Voor tijd tot aan het falen van de behandeling was levetiracetam wel inferieur aan valproaat, met name door het falen van een adequate behandeling van epileptische aanvallen. Tot slot was levetiracetam inferieur aan valproaat voor de tijd tot aan 24 maanden remissie en voor de tijd tot aan de eerste aanval.

Referentie

Marson A, Burnside G, Appleton R, et al. The SANAD II study of effectiveness of valproate or levetiracetam in generalised and unclassifiable epilepsy: an un-blinded randomised controlled trial. Gepresenteerd tijdens EAN 2019, abstract O4125.

Spreker Anthony Marson

Marson

Prof. dr. A. Marson, University of Liverpool, Liverpool, Groot-Brittannië

Naar boven