preheader tnn

header website

OPERA I/II studies: ocrelizumab verhoogt significant het percentage patiënten dat NEPAD bereikt vergeleken met Interferon-beta 1a

‘No evidence of progression or active disease’ (NEPAD) is een nieuw eindpunt dat de afwezigheid van invaliditeitsprogressie (‘No Evidence of Progression’, ofwel NEP) combineert met de afwezigheid van ziekte-activiteit (vastgesteld via MRI of klinische beoordeling). NEPAD is zo een meer omvattende uitkomstmaat dan NEP en ‘No Evidence of Disease Activity’ (NEDA).

Het doel van de studie van Havrdova et al. was om de effectiviteit van ocrelizumab in de OPERA I/II fase 3 studies na een periode van 96 weken te beoordelen in vergelijking met Interferon-bèta 1a (IFN-beta 1a), uitgedrukt als het percentage patiënten dat NEPAD bereikte.

NEPAD werd gedefinieerd als de afwezigheid van bewijs van ziekteprogressie (NEP; geen 12-weekse bevestigde progressie van ≥1/≥0.5 punten op de Expanded Disability Status Scale (EDSS) indien de baseline score ≤5.5/>5.5 punten bedroeg, alsmede geen 12-weekse bevestigde progressie van ≥20% in de ‘timed 25-foot walk test’ en 9-hole peg test, geen MRI hersenactiviteit (dwz. geen nieuwe/enlarging T2 lesies en geen T1 gadolinium-enhancing lesies), en geen per protocol-gedefinieerde relapsen. Hersen MRI beoordelingen werden uitgevoerd op baseline en ten tijde van week 24, 48 en 96.

De uitkomsten van deze analyse van de samengenomen OPERA I- en II-studies, laten zien dat ocrelizumab (n=740) na 96 weken het percentage patiënten met NEPAD met 82% verhoogde vergeleken met IFN-beta 1a (n=753)( 39.3% vs 21.5%; risk ratio [95% CI]: 1.82 [1.55, 2.14]; p<0.0001). Tegelijkertijd nam het percentage patiënten met NEDA ook toe met een factor 1,75 (75%) versus IFN-beta 1a. De superioriteit van ocrelizumab in het behouden van NEPAD vergeleken met IFN-beta 1a gold voor alle drie de submaten waaruit NEPAD bestaat.

Conclusie

Vergeleken met IFN-beta 1a verhoogde ocrelizumab significant het percentage patiënten dat NEPAD bereikte in deze gecombineerde analyse van de OPERA I- en OPERA II-studie over een periode van 96 weken. NEPAD blijkt een klinisch relevante en uitgebreidere uitkomstmaat dan NEDA, die ook rekening houdt met de hand/arm-functie en loopvermogen van patiënten. NEPAD representeert de afwezigheid van klinische progressie en afwezigheid van ziekte- activiteit op MRI bij patiënten met RMS.

Referentie

Havrdová E, Arnold DL, Bar-Or A, et al. Evaluation of No Evidence of Progression or Active Disease (NEPAD) in Patients With Relapsing Multiple Sclerosis in the OPERA I and OPERA II Trials. EAN 2017 congress Amsterdam, ePoster #PR1092,abstract PRS1112.

 

Spreker Eva Havrdová

Havrdova

Prof. Dr. Eva Havrdová,neuroloog,General Faculty Hospital, Charles University, Prague, Czech Republic


Zie: Keyslides

Naar boven