preheader tnn

Header

690994 Celgene banner 700x175

Satralizumab, toegevoegd aan de standaardbehandeling, vermindert het risico op een relaps bij NMOSD-patiënten

De fase III SAkuraSky-studie toont aan dat satralizumab, toegevoegd aan de standaardbehandeling met immuunsuppressiva en/of corticosteroïden, het risico op een relaps bij NMOSD-patiënten significant verlaagt in vergelijking met placebo. Dit effect was met name te zien bij anti-AQP4+-patiënten.

Achtergrond

‘Neuromyelitis optica spectrum disorder’ (NMOSD) is een zeldzame auto-immuunziekte van het centraal zenuwstelsel, gekenmerkt door ontstekingsreacties in de oogzenuwen en het ruggenmerg. NMOSD-patiënten hebben vaak herhaalde aanvallen waardoor de neurologische schade opstapelt en de invaliditeit toeneemt.

Satralizumab is een gehumaniseerd monoclonaal anti-humaan interleukin-6 (IL6) receptor antilichaam wat selectief de ontstekingseffecten van IL-6 remt.

Studie-opzet

In de multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III SAkuraSky-studie is de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van satralizumab onderzocht, wanneer deze werd toegevoegd aan de standaardbehandeling bij NMOSD-patiënten. Het primaire eindpunt was de tijd tot de eerste ‘protocol-defined’ relaps in de dubbelblinde periode, beoordeeld door een onafhankelijke reviewcommissie. Het einde van de dubbelblinde periode werd bereikt na het waarnemen van 26 relapsen. Na deze dubbelblinde periode konden patiënten uit beide groepen worden behandeld met satralizumab in de openlabel extensiestudie.

Resultaten

In de SAkuraSky-studie zijn 83 patiënten 1:1 gerandomiseerd tussen behandeling met een subcutane injectie satralizumab (120 mg) en placebo, toegevoegd aan de standaardbehandeling met immuunsuppressiva en/of corticosteroïden. De behandeling werd gegeven in week 0, 2 en 4, gevolgd door 4-weekse intervallen. Bij aanvang van de studie had 66,3% van de patiënten anti-AQP4 antilichamen en 33,7% van de patiënten niet.

De toevoeging van satralizumab aan de standaardbehandeling resulteerde in een significant verlaagd risico op een relaps van 62% (HR 0,38 [95%-BI 0,16-0,88; p=0,0184]) bij zowel patiënten bij wie anti-AQP4 antilichamen zijn aangetoond als patiënten die negatief waren voor anti-AQP4. Het percentage relapsvrije patiënten was na 48 en 96 weken respectievelijk 88,9% en 77,6% voor patiënten behandeld met satralizumab in vergelijking met 66,0% en 58,7% voor placebo-behandelde patiënten.

In de subgroepanalyse, gepresenteerd tijdens de AAN, werd getoond dat behandeling met satralizumab ten opzichte van placebo resulteerde in een risicoreductie op een relaps van 79% bij anti-AQP4+-patiënten (HR 0,21 [95%-BI 0,006-0,75]). Bij patiënten bij wie geen anti-AQP4-antilichamen zijn aangetoond, was de risicoreductie ten opzichte van placebo 34% (HR 0,66 [95%-BI 0,2-2,23]).

De behandeling met satralizumab werd goed verdragen; het percentage patiënten met ernstige bijwerkingen, waaronder ernstige infecties, was vergelijkbaar in beide behandelarmen. In de dubbelblinde periode overleden er geen patiënten.

Conclusie

Deze fase III-studie toont aan dat de toevoeging van satralizumab aan de standaardbehandeling voor NMOSD-patiënten significant het aantal ‘protocol-defined’ relapsen reduceert, met name bij patiënten bij wie antilichamen tegen AQP4 zijn aangetoond. Daarnaast werd de behandeling goed verdragen.

Referentie

Yamamura T, Kleiter I, Fujihara K, et al. Efficacy of satralizumab (SA237) in subgroups of patients in SAkuraSky: a Phase III double-blind, placebo-controlled, add-on study in patients with neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD). Gepresenteerd tijdens AAN 2019, abstract S43.008.

 

Spreker Takashi Yamamura

AAN2019NL3abstract5 Yamamura

Takashi Yamamura, MD, PhD
National Institute of Neuroscience,
National Center of Neurology and Psychiatry,
Kodaira, Japan

Zie ook: Keyslides

Naar boven