preheader tnn

Header

Ocrelizumab effectief bij RRMS-patiënten met een suboptimale respons op andere DMT's

De interimresultaten van de fase IIIb CHORDS-studie laten zien dat ocrelizumab effectief is bij RRMS-patiënten in de ‘real-world’, die een suboptimale respons hadden na behandeling met een andere ziektemodificerende behandeling. Daarnaast werden er geen veranderingen in het bijwerkingenprofiel waargenomen.

Achtergrond

Ocrelizumab is geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met primaire progressieve multipele sclerose (PPMS) en ‘relapse-remitting’ multipele sclerose (RRMS) op basis van resultaten behaald in gerandomiseerde klinische studies. In de eenarmige fase IIIb CHORDS-studie zijn patiënten geïncludeerd uit de ‘real-world’. Deze patiënten hebben hierdoor mogelijk meer co-morbiditeiten en een andere leeftijd dan patiënten geïncludeerd in de eerdere klinische studies. Aangezien het een eenarmige studie betreft, kunnen de resultaten alleen vergeleken worden met de verwachte resultaten van patiënten die behandeld worden met ziektemodificerende behandelingen (‘disease modifying treatments’, DMT's).

Studie-opzet

De ‘intention-to-treat’ (ITT)-populatie van de fase IIIb CHORDS-studie omvat 608 patiënten die eerder een behandeling met een DMT na ten minste 6 maanden staakten vanwege een suboptimale respons. Onder een suboptimale respons werd ≥1 klinische relapsen, ≥1 T1-gadolinium-aankleurende (Gd+) laesies of ≥2 nieuwe of vergrote T2-leasies verstaan.

Deze patiënten werden vervolgens behandeld met 600 mg ocrelizumab met een maximale duur van 96 weken. Het primaire eindpunt van deze studie was het percentage patiënten vrij van ‘protocol-defined’ klinische of MRI-activiteit. Dit eindpunt werd geëvalueerd in de aangepaste ITT-populatie, waarin patiënten waren uitgesloten die de behandeling staakten vanwege andere reden dan gebrek aan effectiviteit of overlijden en geen klinische ziekteactiviteit vertoonden op het moment van staken van de behandeling.

Resultaten

Tijdens de AAN 2019 werden door dr. Leist de interim-resultaten gepresenteerd van alle 608 patiënten na een follow-up van 48 weken. Deze patiënten zijn behandeld met 2 cycli ocrelizumab. De jaarlijkse relapsfrequentie van de ITT-populatie was 0,0065. In die 48 weken had 92,6% van de patiënten in de aangepaste ITT-populatie geen ‘protocol-defined’ relaps, 96,1% had geen T1 Gd+-laesies, 61,6% had geen nieuwe of vergrote T2-laesies en 94,5% vertoonde geen invaliditeitsprogressie na 24 weken. Samengenomen had 54,5% van de patiënten geen van deze events.

Het bijwerkingenprofiel van ocrelizumab was vergelijkbaar met het al bekende bijwerkingenproefiel uit eerdere klinische studies.

Conclusie

Deze interimanalyse van de CHORDS-studie laat zien dat ocrelizumab effectief is bij het merendeel van RRMS-patiënten met een suboptimale respons op andere DMT's en bracht geen veranderingen in het bijwerkingenprofiel aan het licht. Het wachten is nu op de resultaten na 2 jaar en vervolgens de resultaten van de extensiestudie.

Referentie

Leist T, Reder Q, Bermel RA, et al. One-year interim analysis results of the Phase IIIb CHORDS study evaluating ocrelizumab effectiveness and safety in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis who had suboptimal response with prior disease-modifying treatments. Gepresenteerd tijdens AAN 2019, abstract S56.007.

 

Spreker Thomas P. Leist

AAN2019NL3abstract4 Leist

Thomas P. Leist, MD, PhD
Thomas Jefferson University,
Philadelphia, PA

Naar boven