preheader tnn

Header

Langetermijneffecten van fremanezumab bij migraine

Fremanezumab is een volledig gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat is goedgekeurd voor de preventieve behandeling van migraine. Dr. Monteith presenteerde tijdens AAN 2019 de langetermijneffecten en bijwerkingen van fremanezumab bij migraine. Na 1 jaar bleek fremanezumab nog steeds effectief met betrekking tot het maandelijks aantal migraine- en hoofdpijndagen met een verdraagzaam bijwerkingenprofiel.

Achtergrond

Preventieve behandeling van migraine heeft als doel de frequentie en ernst van aanvallen te reduceren, waardoor de migraine minder invaliderend is. Fremanezumab, een volledig gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat zich selectief richt op het calcitonine-gen-gerelateerd peptide (CGRP), is goedgekeurd voor de preventieve behandeling van migraine. In deze studie werden de effecten en bijwerkingen van fremanezumab bij migraine op de langere termijn (1 jaar) onderzocht.

Studie-opzet

Dr. Monteith presenteerde tijdens AAN 2019 de resultaten van deze multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde studie met parallelle groepen. Aan de studie deden volwassenen (18-70 jaar) met chronische migraine (CM) en volwassenen met episodische migraine (EM) mee, die al eerder placebogecontroleerde studies hadden afgerond. Daarnaast werden er ook nieuwe patiënten geïncludeerd. Alle patiënten kregen subcutaan fremanezumab toegediend, maandelijks (225 g per maand, CM: startdosis van 675 mg) of 1 keer per kwartaal (675 mg elke 3 maanden).

De primaire uitkomstmaat was het verschil in het aantal migrainedagen per maand vanaf baseline tot aan 12 maanden. Verder werd het verschil in maandelijks aantal hoofdpijndagen van minstens matige ernst en van elke mate van ernst vanaf baseline tot aan 12 maanden geanalyseerd. Daarnaast werd er gekeken naar het percentage patiënten met een responspercentage van ≥50%. Tot slot werden bijwerkingen geregistreerd.

Resultaten

Per 30 mei 2018 hadden 1.494 van de 1.890 patiënten (79%) de behandeling van 12 maanden voltooid. Het aantal migrainedagen per maand was gemiddeld 16 in de CM-groep (n=110) en 9 in de EM-groep (n=780).

Voor CM-patiënten was het gemiddelde verschil in het aantal migrainedagen per maand vanaf baseline tot aan 1 jaar -7,2 dagen voor de kwartaaldosis en -8,1 dagen voor de maanddosis, met een ≥50% responspercentage van respectievelijk 53% en 57%. Vergelijkbare dalingen waren gezien voor hoofdpijndagen van minstens matige ernst (kwartaal: -6,4 dagen; maand: -6,8 dagen) en van elke mate van ernst (kwartaal: -7,2 dagen; maand: -7,8 dagen).

Bij EM-patiënten was het verschil in maandelijks aantal migrainedagen vanaf baseline tot aan 12 maanden -5,2 voor de kwartaaldosis en -5,1 voor de maanddosis, met ≥50% responspercentages van respectievelijk 66% en 68%. Het aantal hoofdpijndagen per maand van ten minste matige ernst (kwartaal: -4,4 dagen; maand: -4,2 dagen) en van elke mate van ernst (kwartaal: -4,9 dagen; maand: -4,8 dagen) daalden ook.

De meest voorkomende bijwerkingen waren reacties op de injectieplaats (26-33%), waarvan de meeste mild tot matig waren. Ernstige bijwerkingen kwamen voor bij 5-7% van de patiënten, maar deze waren niet gerelateerd aan de behandeling. Slechts 3-5% van de patiënten staakte de behandeling tijdens de studie.

Conclusie

Fremanezumab is na 12 maanden nog steeds effectief gebleken met betrekking tot het aantal migraine- en hoofdpijndagen met een verdraagzaam bijwerkingenprofiel. De effecten op het aantal migrainedagen waren na 1 maand zichtbaar en hielden aan gedurende de rest van de studieperiode. Deze bevindingen ondersteunen eerder gepubliceerde placebogecontroleerde data over de preventieve behandeling van migraine.

Referentie

Goadsby P, Monteith T, et al. Long-term efficacy and safety of fremanezumab in migraine: results of a 1-year study. Gepresenteerd tijdens AAN 2019, abstract S38.004.

 

Spreker Teshamae Monteith

AAN2019NL2abstract5 Monteith

Teshamae Monteith, MD
Miller School of Medicine,
Miami, FL, USA

Naar boven