preheader tnn

Header

Patisiran verbetert de algemene gezondheid bij erfelijke ATTR-amyloïdose

Eerder werd in de fase III APOLLO-studie aangetoond dat patisiran, een geneesmiddel gebaseerd op het principe van RNA-interferentie, de neuropathie en kwaliteit van leven van patiënten met erfelijke ATTR-amyloïdose significant verbeterde en over het algemeen goed werd verdragen.1 Tijdens AAN 2019 werden de effecten van patisiran op de algemene gezondheid gepresenteerd door dr. Ajroud-Driss.2 Patisiran verbeterde de algemene gezondheid vergeleken met placebo bij patiënten met hATTR-amyloïdose.

Achtergrond

Erfelijke ATTR-amyloïdose (‘hereditary transthyretin-mediated amyloidosis’: hATTR) is een progressieve aandoening, die meerdere systemen in het lichaam aantast. Dit resulteert in verschillende klinische verschijnselen, waaronder neurologische en cardiologische problemen, die levensbedreigend kunnen zijn en de kwaliteit van leven beïnvloeden. In de fase III APOLLO-studie werd aangetoond dat patisiran, een experimenteel geneesmiddel gebaseerd op het principe van RNA-interferentie, de neuropathie en kwaliteit van leven van patiënten met hATTR significant verbeterde en over het algemeen goed werd verdragen.1

Studie-opzet

De APOLLO-studie was een gerandomiseerde (2:1), dubbelblinde studie, waarbij patisiran of placebo intraveneus aan hATTR-patiënten met polyneuropathie werd toegediend. Als uitkomstmaat werd de algemene gezondheid gemeten met behulp van 2 meetinstrumenten. De ‘EuroQOL-5-dimension 5-level’ (EQ-5D-5L) is een gestandaardiseerde vragenlijst om de gezondheidstoestand te meten gebaseerd op 5 domeinen: mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak en angst/depressie. Daarnaast werd de ‘EuroQoL visual analogue scale’ (EQ-VAS) gebruikt, die een globale impressie van de algemene gezondheid van de patiënt geeft. Behoud was gedefinieerd als geen verschil in score.

Resultaten

Er deden 225 patiënten mee aan de studie, met een gemiddelde leeftijd van 60,5 jaar, waarvan 74% man was. Bij 18 maanden liet de patisiran-groep een algemene verbetering in gezondheidsstatus zien, vastgesteld met behulp van de EQ-5D-indexscores en de EQ-VAS, vergeleken met de placebogroep. De ze verbetering was al zichtbaar vanaf 9 maanden. Bovendien was bij een groter deel van de patisiran-groep in elk domein behoud of verbetering te zien ten opzichte van de nulmeting vergeleken met de controlegroep (zie Figuur 1). De algemene gezondheid, gemeten met de EQ-VAS, verbeterde bij patiënten die patisiran kregen (stijging met gemiddeld 2,4 punten), maar verslechterde juist bij de patiënten die placebo kregen (daling met gemiddeld 7,2 punten, p=0,0004).

Conclusie

Patisiran verbeterde de algemene gezondheid, gemeten met behulp van de EQ-5D-5L en de EQ-VAS, vergeleken met placebo bij patiënten met hATTR-amyloïdose.

Referenties

1. Adams D, González-Duarte A, O’Riordan WD, et al. Patisiran, an RNAi therapeutic, for hereditary transthyretin amyloidosis. N Engl J Med 2018;379:11-21.
2. Ajroud-Driss S, Adams D, et al. Impact of patisiran on overall health status in hATTR amyloidosis: results from the APOLLO trial. Gepresenteerd tijdens AAN 2019, abstract S27.007.
 

Spreker Senda Ajroud-Driss

AAN2019NL2abstract3 Arjoud Driss

Senda Ajroud-Driss, MD
Northwestern University,
Chicago, IL, VS

Zie ook: Keyslides

Naar boven