preheader tnn

Header

Verlengd doseringsinterval natalizumab geassocieerd met verlaagd risico op progressieve multifocale leuko-encefalopathie

Behandeling met natalizumab is geassocieerd met een verhoogd risico op progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML). Dr. Zhovtis Ryerson presenteerde tijdens AAN 2019 een update van de analyse van de TOUCH-dataset, waarbij in 2017 werd aangetoond dat een verlengd doseringsinterval van natalizumab geassocieerd is met een significant lager risico op PML vergeleken met het standaard doseringsinterval. De update van deze analyse, met inmiddels meer patiënten, bevestigt deze conclusie.

Achtergrond

Behandeling met natalizumab met een dosering van 300 mg per 4 weken is geassocieerd met een verhoogd risico op progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML). In juni 2017 wees een analyse van de TOUCH® Prescribing Program dataset uit dat natalizumab met een verlengd doseringsinterval (‘extended interval dosing’, EID) geassocieerd is met een significant lager risico op PML vergeleken met het standaard doseringsinterval (‘standard interval dosing’, SID) bij MS-patiënten met antilichamen tegen het JC-virus (JCV) in het bloed. Dr. Zhovtis Ryerson presenteerde tijdens AAN 2019 een update van de analyse van deze dataset.

Studie-opzet

De TOUCH-data vanaf 1 juni 2018 waren gebruikt om het effect van EID/SID op het risico op PML te bepalen met behulp van de 3 vooraf geplande analyses die waren gespecificeerd voor de studie in 2017: primaire analyse (EID/SID van de laatste 18 maanden), secundaire analyse (langere periode van EID/SID op elk moment) en tertiaire analyse (de gehele doseringsgeschiedenis bestaat primair uit EID/SID). Anti-JCV-seropositieve patiënten met doseringsintervallen van ≥3 tot ≤12 weken werden geïncludeerd. PML ‘hazard ratios’ (HR’s) voor EID en SID werden vergeleken met behulp van aangepaste Cox-regressiemodellen en Kaplan-Meier-schattingen.

Resultaten

Vergeleken met 2017 was het aantal patiënten in alle 3 de analysegroepen toegenomen. Bij de primaire analyse waren er 14.305 patiënten met SID (8,9% toename) en 2.266 met EID (14,0% toename). Bij de secundaire analyse waren er 16.648 SID-patiënten (7,9% toename) en 3.726 EID-patiënten (11,9% toename). De tertiaire analyse omvatte 14.870 SID-patiënten (7,3% toename) en 931 EID-patiënten (14,2% toename).

Bij alle analyses hadden EID-patiënten een langere mediane blootstellingsduur aan natalizumab vergeleken met SID-patiënten (primair: 60 versus 44 maanden; secundair: 57 versus 26 maanden; tertiair: 43 versus 26 maanden). Het mediane gemiddelde doseringsinterval bij EID was 34-41 dagen en bij de SID 29-30 dagen.

Uit de primaire analyse bleek het relatieve risico voor PML met 90% te zijn verminderd voor EID vergeleken met SID (HR 0,10 [95%-BI 0,03-0,27; p<0,001]). De secundaire analyse toonde een reductie van 80% in het relatieve risico voor PML aan (HR 0,20 [95%-BI 0,10-0,41; p<0,001]). Net als in de analyse van 2017 waren er geen EID PML-gevallen geobserveerd in de tertiaire analyse (Kaplan-Meier log-ranktest p=0,011).

Conclusie

De update van de analyse van de TOUCH-data laat zien dat natalizumab EID geassocieerd is met een significant lager risico op PML vergeleken met SID.

Referentie

Zhovtis Ryerson L, Foley J, et al. Reduced risk of progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) associated with natalizumab extended interval dosing (EID): updated analysis of the TOUCH® Prescribing Program database. Gepresenteerd tijdens AAN 2019, abstract S26.006.

 

Spreker Lana Zhovtis Ryerson

AAN2019NL2abstract1 Ryerson

Lana Zhovtis Ryerson, MD
NYU Langone Health,
New York, NY, VS

Naar boven