preheader tnn

Header

Galcanezumab vermindert de frequentie van episodische clusterhoofdpijn

In een 8-weekse, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie is aangetoond dat een behandeling met galcanezumab (maandelijkse injectie van 300 mg) de aanvalsfrequentie bij patiënten met episodische clusterhoofdpijn significant vermindert in de eerste 3 weken; in week 3 heeft 76% van de patiënten behandeld met galcanezumab een reductie in aanvalsfrequentie van 50% of meer ten opzichte van 57% van de patiënten in de placeboarm.

Achtergrond

“In een recente meta-analyse van 15 studies, uitgevoerd in 10 landen, is aangetoond dat de wereldwijde incidentie van clusterhoofdpijn rond 0,12% ligt, waarvan rond de 80% episodische clusterhoofdpijn betreft”, aldus Dodick. Episodische clusterhoofdpijn wordt gekarakteriseerd door terugkerende unilaterale hoofpijnaanvallen. Het verminderen van de frequentie van deze aanvallen is een belangrijk behandeldoel voor deze patiënten.

Galcanezumab is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat bindt aan ‘calcitonin gene-related peptide’ (CGRP). CGRP heeft een belangrijke rol in de pathogenese van zowel migraine als clusterhoofdpijn. In deze 8-weekse, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie, gepresenteerd tijdens de AAN 2019 in de Clinical Trials Plenary Session, is de effectiviteit en het bijwerkingenprofiel van galcanezumab onderzocht bij patiënten met episodische clusterhoofdpijn.

Studie-opzet

Na een prospectieve baseline-fase van 7 opeenvolgende dagen zijn patiënten 1:1 gerandomiseerd tussen galcanezumab (n=49) of placebo (n=57). Patiënten in de galcanezumab-arm werden maandelijks behandeld met een subcutane injectie galcanezumab (300 mg) gedurende 8 weken, waarna een wash-out-periode volgde. De resultaten gepresenteerd tijdens de AAN omvatten de 8-weekse behandelperiode. Het primaire eindpunt van de studie was de gemiddelde verandering in wekelijkse clusterhoofdpijnaanvallen ten opzichte van baseline in de eerste 3 weken. Het belangrijkste secundaire eindpunt was het deel van de patiënten dat een reductie van 50% of meer in wekelijkse clusterhoofdpijnaanvallen bereikte in week 3.

Resultaten

De gemiddelde leeftijd van de geïncludeerde patiënten was 45-47 jaar en 82-84% van de patiënten was man. De patiënten hadden tussen de 15 en 17 jaar episodische clusterhoofdpijn.

Het gemiddelde aantal clusterhoofdpijnaanvallen op baseline was 17,5 in beide groepen. Tijdens de eerste 3 weken was de gemiddelde verandering in wekelijkse aanvalsfrequentie -8,7 voor de patiënten behandeld in de galcanezumab-arm ten opzichte van -5,2 voor patiënten behandeld in de placeboarm. Dit resulteerde in een verschil in verandering van aanvalsfrequentie van -3,5 (95%-BI -6.7, -0,2]; p=0,036). Het percentage patiënten met een vermindering in aanvalsfrequentie van ten minste 50% in week 3 was 76% in de galcanezumab-arm ten opzichte van 57% in de placeboarm (p=0,04). In week 4 gaf 80% van de patiënten behandeld met galcanezumab aan zich veel beter te voelen ten opzichte van 54% in de placeboarm; dit significante verschil was verdwenen na 8 weken.

Tijdens de studie staakten 4 patiënten (8%) de behandeling met galcanezumab en 12 patiënten (21%) de behandeling met placebo. In de placebogroep staakten 8 patiënten (14%) de behandeling vanwege gebrek aan effectiviteit; in de behandelarm was dit de reden tot discontinuering bij 1 patiënt (2%). Er werden geen verschillen gevonden met betrekking tot bijwerkingen die klinisch van belang zijn. Patiënten behandeld met galcanezumab ervaarden vaker pijn op de injectieplek (8,2% versus 0%).

Conclusie

Galcenezumab vermindert de frequentie van wekelijke clusterhoofdpijnaanvallen in de eerste 3 weken en meer patiënten bereiken een reductie in aanvalsfrequentie van 50% of meer in week 3. Het bijwerkingenprofiel van galcanezumab bij patiënten met episodische clusterhoofdpijnaanvallen is vergelijkbaar met die van patiënten met episodische of chronische migraine.

Referenties

Bardos JN, Goadsby PJ, Dodick D, et al. A placebo-controlled study of galcanezumab in patients with episodic cluster headache: results from the 8-week double-blind treatment phase. Gepresenteerd tijdens AAN 2019 Clinical Trials Plenary Session.

 

Spreker David W. Dodick

AAN2019NL1abstract1 Dodick

David W. Dodick, MD, FAAN,
Mayo Clinic Arizona,
Scottsdale, AZ, VS

Naar boven