preheader tnn

header website

CREST-2-studie: vergelijking van interventies bij asymptomatisch carotis stenose

Atherosclerose van de arteria carotis is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van een herseninfarct. Revascularisatie kan dit risico verminderen. In principe zijn hierbij twee ingrepen mogelijk: carotisendarteriëctomie (CEA) of het plaatsen van een stent in de carotis (CAS). In 2010 toonde de CREST-studie (‘Carotid Revascularization Endarterectomy vs. Stenting Trial’) aan dat zowel bij mensen met een symptomatische carotis stenose als bij mensen met een asymptomatische carotis stenose het risico op een ongunstige uitkomst (beroerte, myocardinfarct, overlijden) vergelijkbaar was voor beide ingrepen.

Inmiddels zijn zowel de risico’s van beide ingrepen veranderd en zijn ook de mogelijkheden toegenomen om de progressie van atherosclerose – en daarmee het risico op een beroerte - te verkleinen met behulp van medicamenteuze therapie en leefstijlveranderingen (intensieve medische therapie, IMT). Dit heeft de vraag opgeroepen in hoeverre de uitkomsten van de CREST-studie vandaag de dag nog van betekenis zijn voor de dagelijkse praktijk. Om dit na te gaan is de CREST-2-studie opgezet.

De CREST-2-studie beoogt 2.480 asymptomatische patiënten te includeren met ≥70% stenose in de arteria carotis. Deze patiënten worden verdeeld over twee deelstudies. De ene studie vergelijkt CEA plus IMT versus IMT; de andere studie vergelijkt CAS plus IMT versus IMT. De primaire uitkomstmaat van de studie is het optreden van een beroerte of overlijden binnen 44 dagen na randomisatie òf het optreden van een ipsilaterale beroerte tot 4 jaar na randomisatie. Secundaire uitkomstmaat is het cognitief functioneren. IMT bestaat uit een strikte behandeling van de bloeddruk (streefwaarde <140 mm Hg) en het cholesterolgehalte (streefwaarde LDL <70 mg/dl ofwel 1,81 mmol/l) en actieve leefstijlcoaching.

CREST-2 is een multicenterstudie waaraan 120 centra in de VS en Canada meewerken. Barrett en collega’s gaven met hun poster een update van de stand van zaken ten aanzien van de inclusie van CREST-2, gemeten in april 2017. Er zijn inmiddels een kleine 600 patiënten in de studie geïncludeerd. Hiermee verloopt de inclusie geheel volgens het vooraf geplande tijdsschema (zie figuur 1). De geïncludeerde patiënten zijn vrijwel gelijk verdeeld over de beide interventie-armen (zie figuur 2) Naar verwachting is de dataverzameling voor het primaire eindpunt eind 2020 afgerond.

Referentie

Barrett KM, Meschia JF, Lal BK, et al. Carotid revascularization and medical management for asymptomatic carotid stenosis: CREST-2 Update. AAN2017, Poster 279.

Spreker Kevin Barrett

Barrett

Dr. Kevin M. Barrett, MD, Mayo Clinic, Jacksonville (VS)


Zie: Keyslides

Naar boven