preheader tnn

header website

Depletie B-cellen verklaart klinische effectiviteit ofatumumab bij MS

Ofatumumab is een humaan monoklonaal antilichaam dat zich specifiek bindt aan CD20. CD20 is een transmembraaneiwit wat tot expressie komt op B-lymfocyten. Binding van ofatumumab aan CD20 leidt tot lysis van de B-cellen en daardoor tot depletie van de circulerende B-celpopulatie. Savelieva en collega’s analyseerden aan de hand van gegevens van de MIRROR-studie het verband tussen de mate van B-celdepletie en afname van de vorming van nieuwe gadolinium-positieve laesies als gevolg van de behandeling met ofatumumab.

In de fase II MIRROR-studie zijn 231 patiënten met relapsing remitting multipele sclerose (RRMS) gedurende 24 weken behandeld met verschillende doses ofatumumab (0, 3, 30, 60 mg per 12 weken of 60 mg per 4 weken). Daarna zijn de patiënten nog 24 weken gevolgd (zie figuur 1). De studie liet zien dat de behandeling met ofatumumab een dosis- en frequentie-afhankelijke depletie van perifere B-cellen induceert die gepaard gaat met een effectieve reductie van de vorming van nieuwe gadolinium-positieve laesies.

De behandeling met ofatumumab induceerde een dosisafhankelijke B-celdepletie waarbij de depletie bijna compleet was (< 8 cellen/microliter) na vier weken behandeling (zie figuur 2). Ook de reductie van de toename van nieuwe gadolinium-positieve laesies was dosisafhankelijk en liep door gedurende de gehele behandelperiode (zie figuur 3).Daarbij was de mate van reductie van de toename van nieuwe gadolinium-positieve laesies sterk gerelateerd aan de mate van B-celdepletie. Hoe lager het aantal B-cellen, des te minder de toename van nieuwe gadolinium-positieve laesies (zie figuur 4). De reductie van de toename in nieuwe gadolinium-positieve laesies was daarnaast ook gerelateerd aan het aantal reeds aanwezige laesies bij aanvang van de behandeling met ofatumumab (zie figuur 4).

Op grond van deze gegevens concluderen Savelieva en collega’s dat de klinische effectiviteit van ofatumumab geheel te verklaren is door de depletie van B-cellen bij behandeling met ofatumumab. In de klinische praktijk kan het meten van het aantal perifere B-cellen bij patiënten daardoor een goede predictieve biomarker zijn voor het effect van de behandeling.

Referentie

Savelieva M, Kahn J, Wallstroem E, et al. Relationship between MRI lesion count and B cell count reduction under ofatumumab treatment. AAN 2017, Poster 348.

Spreker Marina Savelieva

Savelieva

Dr. Marina Savelieva, MD, Novartis, Basel (Zwitserland)


Zie: Keyslides

Naar boven