preheader tnn

Voorspellen infarctvolume na 24 uur bij late presentatie met perfusie-gewogen MRI

Uit de DEFUSE-studie kwamen voorspellende factoren naar voren die een indicatie waren voor het infarctvolume na 24 uur. Deze studie, die reeds van start ging in 2008, vond echter plaats in een tijd vóór de introductie van de ‘stent retriever’-techniek voor herkanalisatie bij een acuut herseninfarct. Dr. Agarwal en collega’s analyseerden met behulp van de data van de DEFUSE 3-studie de nauwkeurigheid van perfusie-gewogen MRI bij het schatten van het uiteindelijke infarctvolume bij patiënten, met een tijdsinterval van 6 tot 16 uur na het ontstaan van neurologische uitval.

Uit de DEFUSE-studie bleek dat een TMAX (tijd tot maximale perfusie) van minimaal 6 seconden de penumbra -het gebied dat na 24 uur deel uitmaakt van het uiteindelijk infarctvolume- definieert. In de huidige analyse werd de waarde van predictoren in de eerste 16 uur bepaald, die zich later dan 6 uur na het begin van de neurologische uitval presenteerden bij patiënten. De onderzochte predictoren waren TMAX > 6s, TMAX > 10s en de hypoperfusie intensiteitsratio (HIR) gedefinieerd als TMAX10/TMAX6 direct na opname. Patiënten werden gestratificeerd naar wel of geen behandeling, en in het geval van behandeling met mechanische trombectomie, naar de mate van rekanalisatie. De primaire uitkomstmaat was het infarctvolume na 24 uur.

De secundaire analyse van de DEFUSE 3-studie includeerde patiënten met een occlusie van de proximale intracraniële arterie van de voorste circulatie die zich 6 tot 16 uur presenteerde na het ontstaan van neurologische uitval. Hierbij keken de onderzoekers naar de invloed van rekanalisatie op de voorspellende waarde van verschillende factoren. In totaal werden 147 patiënten geanalyseerd, waarvan 69 onbehandeld, 17 met een TICI-score (‘thrombolysis in cerebral infarction’) van 0-2a, 46 met TICI van 2b en 15 met TICI van 3. Hierbij representeert TICI-score 0 geen perfusie en graad 3 complete perfusie van de geoccludeerde ader.

Bij de onbehandelde patiënten was sprake van een significante correlatie tussen het uiteindelijke infarctvolume na 24 uur en een TMAX korter dan 10 seconden (regressiecoëfficient: 0,30; p=0,006) en de HIR (0,31; p=0,004). Bij patiënten die middels trombectomie waren behandeld werd hiertussen geen duidelijk verband gevonden. Dit was het geval voor alle behandelde patiënten, ongeacht TICI-score.

De onderzoekers concludeerden hieruit dat een TMAX korter dan 10 seconden en de HIR betrouwbare voorspellers zijn van het uiteindelijke infarctvolume bij patiënten met occlusie van de proximale intracraniële arterie van de voorste circulatie, die zich 6-16 uur presenteerde na neurologische uitval, en die geen trombectomie ondergaan. Voor patiënten die wel een trombectomie ondergaan is de perfusie-gewogen MRI bij aanvang niet direct gecorreleerd met het uiteindelijke infarctvolume.

Referentie

Agarwal S, Raz E, Dehkharghani S, et al. Prediction of infarct volume at the 24 hours after late window presentation with perfusion imaging in patients with anterior circulation large vessel occlusion. Gepresenteerd tijdens AAN 2021; abstract 2463.

Spreker Shashank Agarwal

Agarwal

Shashank Agarwal, MD, NYU Langone Health, New York, Verenigde Staten

Naar boven